BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hangi diyalog?

Hangi diyalog?

Doç.Dr. Ekrem Buğra Ekinci, semavî dinlerin ibadetten ticarete, cinayetten evliliğe kadar hükümler arasındaki benzerlik ve bu benzerliğin sebeblerini "İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler" isimli eserinde topladı. Kitap, gerçek diyalog yollarını da gösteriyor.Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Doç.Dr. Ekrem Buğra Ekinci'nin "İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler" isimli eseri Arı Sanat Yayıncılık tarafından basıldı. Dinî hukuk sistemleri arasında mukayeseli tetkikler yapan eserde, Hazret-i Muhammed (s.a.v.), kendisinden önceki peygamberlerin getirdiği hükümlerle amel edip etmediği, bütün semavi dinlerin ibadetten ticarete, cinayetten evliliğe kadar hükümler arasındaki benzerlik ve bu benzerliğin sebepleri İslâm hukuku penceresinden açıklanıyor. Ekinci, dinler arası diyaloğun tartışıldığı günümüzde, diyaloğun gerçek boyutunu, tarihten örnekler vererek ortaya koyan eserinin çıkış noktasını, "Semavi dinlerin doğuşu, tarihi gelişimi, bunlardaki dini ayinler, sosyal hükümler benim çok alâkamı çekerdi. Yeni yetişirken Kitab-ı Mukaddes'i okumuştum. Kitab-ı Mukaddes iki kısımdır. Eski Ahid kısmı Yahudiler'e ait mukaddes metinleri ihtiva eder. Yeni Ahid kısmında ise Hıristiyanların mukaddes metinleri var. Hıristiyanlar Eski Ahid'i de okurlar. Ama Yahudiler Yeni Ahid'i kabul etmez. Bu kitaplar arasındaki benzerlikler dikkatimi çekti" diye açıklıyor. İnanç ve tebliğ meselesi "Kitab-ı Mukaddes'te ilahi mesaja benzemeyen, beşeri ifadeler çoktur" diyen Ekinci, şunları söylüyor: "Bu metinlerin orijinalliği tarih önünde sözkonusu değil. Hakiki Tevrat, çok büyük bir kitap. Babil sürgününde kayboluyor. Sonradan hahamlar, hafızalarında kalan bilgileri kaleme döküyorlar. İncil de öyle. İznik konsilinde yüzlercesi içinden dört tanesi seçildi. Ama tamamı da böyle beşeridir denilemez tabii. Her peygamber insanlara aynı inanç esaslarını tebliğ etmiş. Ancak her birisinin ayrı dini ve hukuki hükümleri var. Buna şeriat diyoruz. Meşru kelimesi var ya, işte buradan geliyor. Yeni bir peygamber gönderilince bu hükümlerin yürürlük zamanı bitiyor. Ama bunun istisnaları var. Bu yeni peygamber bunlardan bazılarıyla amel edebilir. İslamiyette de böyle. Namaz, zekat, oruç, hac, hep eski semavi dinlerde de farklı şekillerle de olsa mevcud. Kitaptaki örnekleri okuyanlar görecektir, hemen her hususta şaşılacak benzerliklerden bahsetmek mümkün. Mesela, domuz eti, kan ve leş yenilmesi Yahudilerde de yasak." Hükümlere dikkat edilmeli Ekrem Buğra Ekinci, İslamiyete göre bu hükümlerin durumunu da şöyle açıklıyor: "İslamiyet, önceki semavi dinlere ait hükümleri bildiriyor ve bunların yürürlük zamanının bittiğini söylemiyorsa, bunlarla amel edilecek demektir. Artık İslam dininin hükümleri oluyor. İşte size diyaloğun hakiki boyutu. Zaten bütün dinler, ayrı ameli esaslarla, aynı dinin, Adem peygamberden beri İslamiyetin bir versiyonudur. Ancak tarih boyunca önceki semavi dinler çok müdahalelere maruz kalmış ve asli hüviyetinden uzaklaşmış. Zaten bugün İslamiyetin dışında, yalnızca iki peygambere ait olduğuna inanılan hukuki hükümler kaldı: Musevi ve İsevilik. Bu ikisi de artık Yahudilik ve Hıristiyanlığa dönüşmüş durumda. Bunlara Ehl-i kitab denir ama bugün bu dinlere ait olduğu kendi mensuplarınca iddia edilen hükümler, İslamiyet bakımından bir değer ifade etmez. Kur'an-ı kerim ve Hazret-i Muhammed, bu peygamberlere ait hadise ve hükümleri, daha sıhhatli bir biçimde bildirmektedir. Mesela, Yusuf peygamberin kıssası malum. İslam alimleri 'bu bir kıssadır, yalnız ibret alırız' deyip geçmemişler, bundan pek çok fıkıh hükmü çıkarmışlardır. Hazret-i Hızır kıssası da öyle.” (Arı Sanat, 0 212 520 41 51) Eserde neler var? ‘Ben bu çalışmada, öncelikle semavi dinlerin ve hukukların tarihî seyrini inceledim. Bugün Yahudi ve Hıristiyanların kabul ettikleri dini ve hukuki hükümler nelerdir, onları tesbit ettim. Kur'an-ı Kerim'in ve Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'in Ehl-i kitaba ait hükümlere bakış açısını belirttim. Önceki semavi dinlerin hükümlerinden hangilerinin İslamiyetçe kabul edildiğini, tarihten misaller vererek herkesin anlayabileceği bir üslubla anlatmaya çalıştım. Öyle ki kitap aslında bir hukuk tarihi araştırması olmakla beraber, kültür tarihi sahasında da bir boşluğu doldurmuştur ümidindeyim.’
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT