BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamuya ‘etik kurul’ geliyor

Kamuya ‘etik kurul’ geliyor

Kamu görevlilerinin, görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirleyecek bir kurul kuruluyorANKARA - Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 11 üyeden oluşacak kurul, hediye alma yasağının kapsamını belirleyecek. Kurul, en az genel müdür veya eşiti görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde isteyecek. Bankalar ve özel finans kurumları dahil talep edilen bilgiler en geç 30 gün içinde Kurul’a verilecek. Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıl olacak. Süresi dolanlar Bakanlar Kurulu’nca yeniden seçilebilecek. Kurul, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini, hazırlayacağı yönetmelikle belirleyecek. Etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yaparak sonucu ilgili makamlara bildirecek olan Kurul, kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapacak ve bu konudaki çalışmalara destek olacak. ‘Hediye’ye inceleme Tasarı, “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”nun bir maddesinde de düzenleme öngörüyor. Buna göre Kurul, mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahip olacak. Devlet Memurları Kanunu’nun bir maddesinde de düzenleme getiren tasarı, Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili kılıyor.
Kapat
KAPAT