BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bosna-Hersek’teki “Kutsal emanetler” -272-

Bosna-Hersek’teki “Kutsal emanetler” -272-

Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey'in türbesinde, bir vitrin içinde Peygamber Efendimizin sakalı şerifi ile Kâbe örtüsünden bir parça bulunur. Bu hediyeleri, Sultan Abdülaziz 1876'da, 4 tabur askerle İstanbul'dan buraya göndermiştir...Bosna'da İslam kültür ve medeniyetinin kurucusu Gazi Hüsrev Bey'dir. Kanuni'nin halasının oğlu olan Hüsrev Bey, babası Ferhad Bey şehid düştüğünde o henüz kundakta idi. Hüsrev Bey, İstanbul'da Enderun mektebini bitirdikten sonra dedesi Bayezid Han'ın yaptırdığı medresede yüksek tahsilini yaptı. Kanuni, 1521 senesinde Belgrad seferine onu da götürdü ve fetihten sonra oraya sancak beyi tayin etti. Fakat orada az bir müddet kaldıktan sonra Bosna Sancak Beyi oldu. En ünlü akıncı beyi Bosna'da henüz fethedilmemiş kaleleri Avusturyalıların elinden aldı. 1526 Mohaç seferinde bir Osmanlı akıncı birliğine kumanda etti ve Macaristan'ın fethinde Osmanlı ordusunun önünü açtı. Bu seferde, en ünlü akıncı beyi olarak şöhret yaptı. Bosna'daki adil idaresi sayesinde binlerce Hıristiyan Hırvat ihtida etti, müslüman oldu. Şimdi bunlara Boşnak deniyor. Binlerce Türkmen ailesini de Anadolu'dan getirtip oralara yerleştirdi. Babasından büyük bir miras kalmıştı. Gazalarda da çok ganimet eline geçti. Bütün bu servetini Bosna için harcadı. Ülkeyi, Osmanlı devletinin en mamur eyaleti haline getirdi. Saraybosna'da kendi yaptırdığı caminin yanına inşa ettirdiği medrese, yüksek tahsil kurumu idi. Bunun yanında da halvetî dergahı inşa edildi. Kendisi de halvetî idi. Hüsrev Bey vefat edince, kendi inşa ettirdiği caminin avlusuna defnedildi ve üzerine de büyük bir türbe yapıldı. Bu türbenin kapısı ile penceresi arasında kalan duvara bağlı vitrin içinde Peygamber Efendimizin sakalı şerifi ile Kâbe örtüsünden bir parça bulunur. Bu hediyeleri, Sultan Abdülaziz 1876'da, 4 tabur askerle İstanbul'dan buraya gönderdi. Emânât-ı Mukaddese şehre girerken 101 pâre top atışı ile selamlandı. Günlerce bütün Bosna halkı gelip ziyaret ettiler. Her sene Kadir Gecesi bu emanetler halkın ziyaretine açılırdı. Boşnaklar, hayatlarında en az bir kere Hüsrev Bey türbesine gelip bu merasimde bulunurdu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT