BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Borç yiğidin kamçısı

Borç yiğidin kamçısı

DİE’nin araştırmasına göre, Türkiye’deki ailelerin yüzde 60’ının borçla yaşadığı ortaya çıktı. En düşük gelire sahip 3 grup maaşıyla geçinemezken borç alıyor. Son iki grup ise ailesini geçindirip tasarruf edebiliyor.ANKARA-Türkiye’deki yoksul ailelerin, kullanılabilir gelirlerinden çok daha yüksek oranda harcama yaptıkları, ailelerin yaklaşık yüzde 60’ının hiç tasarruf yapamayarak, harcamalarının önemli bir bölümünü borçla karşıladıkları ortaya çıktı. DİE’nin Hanehalkı Bütçe Anketinin gelir ve gelire göre sıralı harcamalarla ilgili sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’deki ailelerin yüzde 60’ının borçla yaşadığı sonucu ortaya çıkıyor. Yani Türk halkı adeta ‘borç yiğidin kamçısıdır’ sözünü benimsemiş bir yaşam tarzı sürdürüyor. Para biriktiren az Türkiye’nin gelir ve harcamalar içerisindeki payı en düşük birinci, ikinci ve üçüncü grupta yer alan ailelerinin, anketle ölçülen gelirleri, yine aynı anketle ölçülen harcamalarının oldukça altında kaldı. Sadece, daha yüksek gelire sahip son iki gruptaki ailelerin gelirlerinin harcamalarını karşılayabildiği, başka bir deyimle tasarruf yapabildikleri belirlendi. Gelirin yarısı zenginin Anketin sonuçlarına göre Türkiye’deki gelirden yüzde 5.3 oranında pay alan birinci yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 9.3’ünü, gelirden yüzde 9.8 pay alan ikinci yüzde 20’lik kesim harcamaların yüzde 13.2’sini, gelir içerisindeki payı yüzde 14 olan üçüncü yüzde 20’lik kesim harcamaların yüzde 17.2’sini yaptı. Her üç kesimin de harcama içerisindeki payı gelirdeki payının üzerinde gerçekleşti. Dördüncü yüzde 20’lik kesim gelirden yüzde 20.8 pay alırken, harcamaların yüze 20.8’ini, en zengin aileleri oluşturan beşinci yüzde 20’lik kesim ise gelirden yüzde 50 pay alırken harcamaların yüzde 39.2’sini yaptı. Yoksulluk işaretleri Bütçe anketi sonuçlarına göre, Türkiye’de 2002 yılında 120.7 katrilyon lira olan hanelerin toplam tüketim harcamalarının yüzde 9.3’ünü oluşturan 11.2 katrilyon liralık bölümünü, gelirden yüzde 5.3 oranında 7.6 katrilyon liralık pay alan en yoksul kesim yaptı. Başka bir ifadeyle en yoksul gruptaki ailelerin geliri harcamalarının ancak yüzde 67.6’sını karşıladı. Bu ailelerin bütçesinde yüzde 32.4 oranında açık oluştu. Taban genişliyor Aynı gelişme Türkiye’de kullanılabilir gelirden yüzde 9.8 pay alan, tüketim harcamalarının ise 13.2’sini yapan ikinci yüzde 20’lik grupta da yaşandı. 2002 yılındaki toplam tüketim harcamaları 15.9 katrilyon lirayı bulan ikinci gruptaki 3 milyon 289 bin ailenin geliri ise ancak 14.1 katrilyon lirada kaldı. İkinci gruptakilerin aile bütçesinde ise toplam 1.9 katrilyon liralık açık oluştu. Üçüncü yüzde 20’lik kesim ise 20.2 katrilyon liralık gelirine karşılık 2002 yılında 20.8 katrilyon liralık harcama gerçekleştirdi. Bu gruptaki ailelerin bütçesi ise 617 trilyon lira açık verdi.
Kapat
KAPAT