BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kuzey Afrika fatihi Ramazan Paşa

Kuzey Afrika fatihi Ramazan Paşa

Cezayir Valisi Ramazan Paşa, 80.000 kişilik Haçlı kuvvetini iki saat içinde perişan etti. Eğer bu savaşı Osmanlılar kaybetseydi, belki de bugün Kuzey Afrika, bir zamanlar Müslüman memleketi olan İspanya gibi, Hıristiyanların eline geçecekti...Osmanlı Devleti, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Cezayir’i fethedince, batısında bulunan Fas ile komşu oldular. O tarihlerde Fas Sultanı olan II. Muhammed, Osmanlıların kendi devletini de ele geçireceğinden korkarak, 80.000 kişilik bir ordu ile Cezayir üzerine yürüdü. Cezayir valisi olan Kazdağlı Salih Paşa bunu haber alınca derhal harekete geçti ve Sebû denilen yerde 5 Ocak 1554 günü yapılan harpte Fas kuvvetlerini bozguna uğrattı. Fas Sultanı kaçmıştı Ertesi gün de Fas Sultanlığının başşehri olan Fes şehrine girdi. Burada 4 ay kadar hüküm sürdü. Fas Sultanı güneydeki Merakeş şehrine kaçmıştı. 4 ay sonra Salih Paşa buradan çekilerek Cezayir’ e dönünce Sultan, tekrar Fes şehrini ele geçirerek tahtına oturdu. Osmanlıların tekrar kendi ülkesine saldırmasından korktuğu için, kuzey komşusu İspanya ile bir işbirliği anlaşması yaptı. Ayrıca, Osmanlı Padişahlarını Halife-i Müslimin olarak tanımadığını da bildirerek, hutbelerde onların adının okunmasını yasakladı. Fakat bir yerde hata yapmıştı; hükümdar olduğu sıralarda, Faslılara güvenemediği için, kendi muhafız birliğini, dürüst ve cesur olarak tanıdığı Türkmenlerden kurmuştu. Sultanın Osmanlılarla savaşması ve onlara karşı Hıristiyan İspanyollarla işbirliği yapması, bu Türkmen muhafızların tepkisine sebep oldu. Bir Cuma namazından sonra, hutbede Osmanlı sultanının adının okunmadığını gören muhafız alayı kumandanı Salih Kahya, hemen saraya gitti ve sultanın kafasını uçurdu. Onun yerine de Osmanlı dostu olan I. Abdullah’ı sultan ilan etti. Barbaroszade Hasan Paşa Bu hadiseler sırasında Cezayir Valisi Salih Paşa öldü ve yerine Barbaroszade Hasan Paşa, Cezayir Valiliğine tayin edildi. Kanuni’nin emriyle Hasan Paşa derhal ordusuyla Fas’a girdi ve yeni sultanın Osmanlı hükümdarına itaatini kabul etti. Bundan sonra Osmanlılar Fas’ın kuzey sahillerinde, muhtemel İspanyol saldırılarına karşı muhkem kaleler inşa ettiler ve buralar çok sayıda asker yerleştirdiler. Bu hadiseler Avrupa’da büyük korkuya sebep oldu. Nihayet 1578 senesinde İspanyol, Portekiz ve diğer Avrupa devletlerinden kurulu kalabalık bir Haçlı ordusu, Osmanlıları Kuzey Afrika’dan atmak için büyük bir donanma ile Fas sahillerine çıktı. Ya Osmanlı kaybetseydi! Cezayir Valisi Ramazan Paşa, Vâdi-üs-Seyl denilen yerde 80.000 kişilik Haçlı kuvvetlerini iki saat içinde perişan etti. 40.000’i öldürüldü, 20.000’i esir alındı. Eğer bu savaşı Osmanlılar kaybetseydi, belki de bugün Kuzey Afrika, bir zamanlar Müslüman memleketi olan İspanya gibi, Hıristiyanların eline geçecek ve bir Hıristiyan ülkesi olacaktı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT