BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İktidar ve terör

İktidar ve terör

Türkiye’nin düşmanlarının çok olduğunu, bunun tarihî sebepleri bulunduğunu biliyoruz. Ama Türkiye’de iktidarın düşmanları da çoktur.Türkiye’nin düşmanlarının çok olduğunu, bunun tarihî sebepleri bulunduğunu biliyoruz. Ama Türkiye’de iktidarın düşmanları da çoktur. Hem içimizde, hem dışarımızda... Bundan gafil partiler, liderler, hükûmetler, yakın geçmişte zarar gördüler, hattâ felâketlere maruz kaldılar. Bu genel mütalaaları günümüze çekip değerlendirmek gerekir. İkitidarların zarar görmesi, Türkiye’nin kayba uğraması demektir. Seçimi kazanmış partiyi, liderini, ekibini beğenip beğenmemek meselesi değildir. AK Parti, tabii muhalifleri dışında, samimi AB politikası ve zaman zaman epey aksamakla beraber ABD ile işbirliği dolayısıyle, ayrıca iç ve dış düşmanlar edindi. Hele Türkiye’de değilse bile, bazı dış ülkelerde ‘ılımlı İslam’a örnek gösterilmesi, bu husumeti arttırdı. Zira her Müslüman memleket, kendi tarih, örf ve âdetlerinden gelen dinî uygulamalarının iyi, hattâ en iyi olduğu kanaatindedir. Üstelik verilen örnek, üç kıt’ada muazzam bir coğrafyayı asırlarca yöneten bir millete ait ise, sadece olumsuz komplekslerin artması sonucunu doğurur. Ama bu husus, bizim düşüncemizdir. Elbette ABD ve AB, bizden çok daha ileri görüşlüdür. AK Parti ve lideri, öyle bir çizgidedir ki, artık geriye adım mümkün değildir. Geride, hâlâ Prof. Erbakan durmaktadır. 5 gün ara ile iki korkunç terör darbesi yiyen bir Türkiye, ittifaklarını pekiştirecektir. Avrupa camiasının bir üyesi gibi davranacaktır. Başka politika yoktur. Profesyonel terör örgütlerinin istediği, ABD, İsrail, İngiltere ve emsali ile ilişkilerimizi bozmamızdır. Türkiye’nin, üçüncü dünyanın çok nüfuslu, yoksul, zavallı, ufuksuz, etkisiz siyasetine dahil olmasıdır. Doğru politika, kalkınıp çağdaşlaşan bir Türkiye’yi oluşturmaktır ki buna Büyük Türkiye diyoruz. Terör, kendini nasıl tarif ederse etsin, hangi motifleri savunursa savunsun, bizi ilgilendirmez, bizim düşmanımızdır. Ve terörü yanlış adreslerde aramaya kalkışmak, devletimizi felâkete götürür.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT