BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Misyoner faaliyetlerinin hedefi

Misyoner faaliyetlerinin hedefi

Misyoner faaliyetlerinin asıl hedefi Müslümanları dinlerinden kopararak, onları beşikten mezara kadar Hıristiyan gibi yaşamalarını temin etmek; bu arada zaten gerçek Müslüman olmayan sadece kimliğinde Müslüman gözükenleri Hıristiyan yapmaktır.Misyoner faaliyetlerinin asıl hedefi Müslümanları dinlerinden kopararak, onları beşikten mezara kadar Hıristiyan gibi yaşamalarını temin etmek; bu arada zaten gerçek Müslüman olmayan sadece kimliğinde Müslüman gözükenleri Hıristiyan yapmaktır. Misyonerliğin son 60 yıllık stratejisi, Müslümanların kalbinden İslâm nurunu (imanı) çıkarıp onları post-modern sömürge yapmaktır. Ve bunun temelini İngiliz tarihçi ve yazar Arnold Toynbee atmıştır. Sözde Ermeni soykırımı yalanını da ortaya atan bu kişidir. 1940’lı yıllarda ortaya attığı tez, 1950’li yıllarda icra edilmeye başlandı. Toynbee’ye göre ideolojiler bir gün çökecektir. İnsanlar ideolojilerde bulamadıkları mutluluğu büyük dinlerde arayacaklardır. Hıristiyanlığın insanlığa vereceği hiçbir şey yoktur. Kazançlı İslamiyet çıkacaktır. İslamiyet ırkçılığa, alkolizme, eşitsizliğe, sömürüye, zulme ve teröre karşıdır. Ve kilise gibi ruhban bir sınıfı yoktur. Dünya sahnesine İslâmiyet çıkacaktır. Arnold Toynbee “A Study of Hcstory” (Tarihin araştırılması) eserinde “Challenge and Response” bir nevi meydan okuma ile İslamiyete ve Müslümanlara meydan okumalıyız. Meydan okumayan bir medeniyet yozlaşır ve çöker. Müslümanlar savunmada kalmalıdır. Müslümanların arasına fitneler sokarak birbirlerine kırdıralım. Ehl-i sünnet itikadını sapık inançlara kanalize etmelidir. Zaten bugün Batı’nın başına bela olan terör odaklarının tamamına yakını İngilizlerin kurduğu sapık inanç mensupları değil midir? Andre Malraux’a göre “Önümüzdeki yüzyıl ideolojiler çökecektir. Ya dinler yüzyılı olacaktır ya da hiçbir şey olmayacaktır...” Toynbee ve Malraux açıkça “İslâm, sahneyi doldurmaya adaydır. Hesaplarınızı ona göre yapın. Yoksa geç kalabilirsiniz. Müslümanları İslâmiyetten uzaklaştırın. Dinini yaşayanları suçlu duruma düşürecek imkanlar hazırlayın” demektedirler. Huntington ise bu işleri yaparken İslama karşı çıkış ve meydan okuma şeklinde yapmayın “Medeniyetler çatışması” şeklinde Batı-Doğu yani Hıristiyan-Müslüman çatışması şeklinde yapın tavsiyesinde bulunmaktadır. Ve Huntington bu savaşta Müslümanları kullanın demektedir. Geçmişte Endülüs’te yapılanlar şu anda değişik metodlarla başta Türkiye ve bütün İslam Dünyasında yapılmaktadır. Avrupa’da İslamiyet 240 mescit ve cami bulunan Belçika’da Müslümanların sayısı 500 bine yakındır. Katoliklerden sonra ikinci sıradadır. Protestan ve Yahudiler Müslümanlardan azdır. 700 Müslüman öğretmen devlet okullarında, Belçika’dan maaş alarak ders vermektedirler. Komünist rejim devrinde Tataristan’da 18 olan cami sayısı 1000’i aşmıştır. Rusya Federasyonunda Müslüman sayısı 25 milyona yakındır. Hıristiyan Batı medeniyeti komada, bitkisel hayatta hatta sekerat halindedir. (Grady’ye göre) Avrupa’nın gelecekteki dini İslâm olacağı Batı’nın sosyolog, bilim adamlarının ortak görüşüdür.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT