BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MEB’e 9 bin yeni kadro

MEB’e 9 bin yeni kadro

illi Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacını karşılamak için öğretici atanmasına imkan tanıyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı örgün eğitim kurumlarında İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacını karşılamak için öğretici atanmasına imkan tanıyan Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. 2003-2004 öğretim yılında İngilizce dil öğreticisi 5000, bilgisayar dil öğreticisi de 4000 kişi atanacak. Çalışma süresi Kısmi zamanlı geçici personel statüsünde çalıştırılacak olan İngilizce ve bilgisayar öğreticilerinin haftalık çalışma süresi bir öğretim gününden az, dört öğretim gününden fazla olamayacak. Her 4 saat bir öğretim günü olarak hesaplanacak. Ödenecek ücret İngilizce ve bilgisayar öğreticilerine 2003-2004 öğretim yılının birinci yarı yılı için 35 milyon, ikinci yarı yılı için de 40 milyon lira brüt ücret ödenecek. Bir öğretim gününün hesaplanmasında esas alınan saatlerin doldurulamaması halinde ödenecek ücretler, verilen ders saati dikkate alınarak belirlenecek. Ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15’inde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde hesaplanacak ücret ayrılma tarihini izleyen 3 iş günü içinde ödenecek. Bu ödemelerden sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacak. Ek iş yapabilecek İlgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerdeki devlet memurları ve öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar öğreticiler için de geçerli olacak. İngilizce dil öğreticileri ve bilgisayar öğreticileri görevlendirildikleri okullardaki görevlerini aksatmamak kaydıyla özel dershanelerde, yabancı dil öğretmenliği ve bilgisayar öğretmenliği görevi hariç olmak üzere görev alabilecek, ticaret ve sair kazanç getirici faaliyetlerde bulunabilecekler. Öğreticiler bir öğretim yılı için çalışmayı kabul edecekler ve il/ilçe müdürlüklerince ihtiyaca göre belirlenen görev yerlerinde çalıştırılacaklar. Ders saatlerinin belirlenmesinde mümkün olduğunca istekler dikkate alınacak. Tazminat yok Sözleşme hükümlerine uymayanlar ve görevlerinde başarısız olanlar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince uyarılabileceği gibi tek taraflı olarak sözleşmeleri feshedilebilecek. Ayrıca taraflar bir ay önceden yazılı ihbar ile sözleşmenin feshini isteyebilecekler. Hizmet sözleşmesinin feshinde ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmeyecek. İngilizce dil öğreticisi ve bilgisayar öğreticisi olarak çalıştırılacaklara bu görevleri dışında başka bir iş verilmeyecek. Sözleşmede yer alan ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmayacak. Öğreticiler sosyal güvenlik mevzuatı yönünden SSK’ya tabi olacaklar. Bu şekilde çalıştırılacak İngilizce dil öğreticileri ve bilgisayar öğreticilerinin sözleşme süreleri 10 ayı geçmemek üzere bir öğretim yılı ile sınırlı olacak.
Kapat
KAPAT