BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fondaki bankaya doping

Fondaki bankaya doping

Bankalardaki alacakların tahsilini hızlandırmak amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, 4 Aralık Perşembe günü görüşülecek.Fondaki bankaya dopinge az kaldı ANKARA- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen bankalardaki alacakların tahsilini hızlandırmak amacıyla hazırlanan kanun tasarısı, 4 Aralık Perşembe günü TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye devam edilecek. Görüşmelerine bayram öncesinde başlanan, ancak İstanbul’daki patlamalar nedeniyle 4. maddesi üzerinde müzakereler yapıldıktan sonra ara verilen “Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”na göre, yönetim ve denetimi fona devredilen, bankacılık yapma izni ve yetkileri BDDK tarafından kaldırılarak tasfiyeye tabi tutulan bankaların yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak elinde bulunduran ortaklarının kendi lehlerine kullandıkları her türlü banka kaynakları, yakınlarına ve muvazaalı olarak 3. kişilere aktardıkları her türlü mal, hak ve alacaklar, başkaca bir işleme gerek olmaksızın kanunen Hazine’ye intikal etmiş sayılacak ve Hazine alacağı olacak. Bu alacaklara Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) oranında aylık gecikme faizi uygulanacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT