BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cahiliye âdeti

Cahiliye âdeti

Dahiliye devrinde, Araplar arasında kumar ve falcılık yaygındı. İçki ve kumar Mekke’de yaygın olduğu gibi Medine’de de yaygındı.Dahiliye devrinde, Araplar arasında kumar ve falcılık yaygındı. İçki ve kumar Mekke’de yaygın olduğu gibi Medine’de de yaygındı. Peygamber efendimiz, Medine’ye hicret ettiği esnada Medineliler de içki içiyorlar, kumardan kazandıkları ile geçiniyorlardı. Peygamberimiz kumar ve fal oklarıyla ilgili uygulamaları yasakladı. Kur’an-ı kerîmde içki ve kumar yasaklandı. Hz. Peygamber içki ile birlikte kumarın haram kılındığını pek çok sözü ile bildirmiştir. Çünkü bunlar cemiyet için büyük bir problemdi. Fal okları çekmek suretiyle Allaha mahsus olan gaybı bilme hususu bu malzemelere isnat edilmiş ve putlara ilahlık atfedilmiş oluyordu. Peygamber efendimiz, geçmiş peygamberlerden bazılarının fal okları kullandığına dair sözlerin doğru olmadığını bildirdi. Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’i ellerinde fal okları ile birlikte tasvir eden bir resmi görünce imha edilmesini istemiş, onların asla fal okları kullanmadığını bildirmiştir. Cahiliye devrinde fuhuş da yaygındı. Resulullah, bir taraftan güzel ahlâkıyla insanlara örnek olurken, diğer taraftan, ortaya çıkan veya çıkabilecek ahlâkî meseleleri önlemek için gayret sarfetmiştir. İslâmın amaçlarından birisi de nesli korumak ve sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaktır. Hür kadınlar arasında da zina vak’aları görülüyordu. Erkekler çoğunlukla zinayı ayıp saymazlar ve bununla övünürlerdi. Kur’an-ı kerimde ve sünnette fuhuş çeşitleri ve fuhşa götüren çirkin davranışlar yasaklanmış ve cezâî müeyyideler konulmuştur. Hz. Peygamber, fâhişenin zina karşılığında elde ettiği geliri kazançların en kötüleri arasında saymış ve yasaklamıştır. Efendimiz şöyle buyurdu: “Cebrail aleyhisselam geldi. “Kalk namaz kıl ve duâ et! Bu gece Şabanın 15. gecesidir” dedi. Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder. Yalnız, müşrikleri, büyücüleri, falcıları, cimrileri, bid’at ehlini, alkollü içki içenleri, faiz alıp verenleri ve zina edenleri affetmez.” Kadınlardan bîat alırken zina etmemeyi de şart koşmuştur. Fuhşun önlenmesi için eğitim, evliliğin kolaylaştırılması ve aile yapısının güçlendirilmesi gibi hususlar üzerinde durmuş, buna rağmen suç işleyenleri cezalandırmaktan geri kalmamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT