BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dört yıldır bekletilen tasarı

Dört yıldır bekletilen tasarı

1999 yılında MİT’in inisiyatifiyle özel bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu yasa taslağı “Telekomünikasyon Hizmetlerinden İstihbarat Elde Edilmesine Dair Kanun Tasarısı” başlığını taşıyordu.1999 yılında MİT’in inisiyatifiyle özel bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu yasa taslağı “Telekomünikasyon Hizmetlerinden İstihbarat Elde Edilmesine Dair Kanun Tasarısı” başlığını taşıyordu. O yıl bakanlıklar arası bir komitede ele alınan bu tasarıyla MİT, Emniyet ve Jandarmaya dağılmış telefon dinleme faaliyeti merkezi bir yapıya oturacaktı. Bu tasarının amacı istihbarat birimleri tarafından yürütülen telefon dinleme faaliyetlerinde kargaşaya ve bu konudaki ihlallere son vermek, bu alanda merkezi bir denetim oluşturmaktı. Bu yasa tasarısı ile istihbarat birimlerinin kendi başlarına doğrudan telefon dinlemelerine son verilerek devlet adına yapılacak her türlü dinleme merkezi bir yapının onayı ve teknik denetimine tabii tutuluyordu. MİT dört yıldır raflarda bekletilen bu tasarı önerisini, AK Parti Hükümetine de iletmiş. Eğer AK Parti Hükümeti tasarıyı benimser ve yasalaşmasını sağlarsa Türkiye’de zaman, zaman skandallara sebep olan dinleme konusu bir düzene sokulmuş olacak. Bilindiği gibi şu anda mahkeme kararı alınmayı müteakip MİT, Emniyet ve Jandarma istihbaratı telefon dinleyebiliyor. Bazen aynı telefonu bu üç kurum birbirinden habersiz de takibe alabiliyor. Bu yüzden 3 ayrı devlet birimi aynı hizmeti sağlayan teknoloji için devlet bütçesinden 3 ayrı harcama yapıyorlar. Yeni sistem gerçekleşirse artık telefon dinleme hizmeti tek kalemde tek harcamayla yapılacak. Bu sistemle hem telefon dinleme konusundaki başıbozukluğa son verilecek, hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak. Bu tasarının yasalaşması halinde dinleme yapan devlet birimleriyle Türk Telekom santralleri arasına yeni kurulacak bir devlet organı girecek. Kısa ismi UBTB olan “Ulusal Bilgi Toplama Başkanlığı” telefon dinlemelerini bir merkezde toplayacak. MİT, Jandarma İstihbarat ve Emniyet UBTB’nin müşterisi olacaklar. Bu istihbarat birimleri herhangi bir telefonu dinlemek istedikleri takdirde mahkeme kararı alıp UBTB’ye müracaat edecekler. UBTB hukuki gereklerin de yerine getirilip getirilmediğini inceledikten sonra uygun görürse bu birimlerin dinleme taleplerini karşılayacak. Artık İstihbarat Birimleri doğrudan Türk Telekom santrallerine nüfuz edemeyecekler. Bu uygulama ile telefon dinleme işi sıkı bir denetim altına alınacak ve çok katı prosedürlere bağlanacak. Suiistimallere de son verilecek Bu tasarı bu konudaki keyfiliği ve yetki aşımından kaynaklanan suiistimalleri önlemeyi de hedefliyor. Dinleme sonucu elde edilmiş bilgileri başka yerlere sızdıran kamu görevlileri ve onların birim amirlerine hapis cezaları öngörüyor. Bu tasarının yasalaşması halinde siyasi ya da ticari amaçlı dinlemelerin önüne de geçilecek. Bu yasa tasarısının bugüne kadar kanunlaşamamasının sebebi, devlet kurumlarının birbirine duyduğu güvensizlikten başka bir şey değildir. Hiçbir devlet kurumu ‘bu ülkeyi diğer kurumlardan daha fazla sevdiğini ve daha vatansever olduğunu’ iddia etmemelidir. İstihbarat birimlerimiz birbirini kıskanmamalı, birbirleriyle değil dünyadaki benzerleri ile rekabet etmelidir. Herkesin görev alanı ayrı. Herkes kendi görev alanının sınırlarını aşmamalı, kendi işini en iyi şekilde yapmalı. Ülkemizin çıkarları; onların rakip olmasını değil, ‘kol kola’ ve ‘gönül gönüle’ çalışmasını, bilgiyi paylaşmasını ve kendi işini en iyi şekilde yapmasını gerektiriyor. Bu yasa tasarısı bizce çok önemli ve gerekli. Hükümet, konuyu gündemine alıp en kısa zamanda çözüme kavuşturmalıdır. Terör saldırılarından ders çıkarıp, hukuki, sosyal ve ekonomik alanda yapılması gerekenleri ivedi hayata geçirmeliyiz. Terör durmaz. Ama engellemek isteyenler de durmamalı ve daha hızlı hareket etmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT