BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kamu Yönetimi Reform Tasarısı

Kamu Yönetimi Reform Tasarısı

Başbakanlıkça hazırlanan Kamu Yönetimi Reform Tasarısı Meclise sevk edildi.Başbakanlıkça hazırlanan Kamu Yönetimi Reform Tasarısı Meclise sevk edildi. Ama ardından gelen bombalar, kazalar, futbol gündemimizi değiştirdi. Şimdi, dikkatlerimizi en önemli konuya çevirmek zamanıdır. Bozulmanın faturası hep ağır ödenir Osmanlı Cihan Devleti’nin “tagayyür ve fesat” diye adlandırılan bozulma emâreleri ta Kanûnî zamanında başlamıştı. Fark edilmesi bir asır aldı. Ciddî ıslahat tedbirlerinin başlaması ise 19. asra kaldı. Ama iş işten geçmiş bulunuyordu. Sistem içerden ve dışardan çöktü, koca devlet tarih sahnesinden silinmekten kurtulamadı. Cumhuriyetin kuruluşundan beri düzeni pekiştirmek ve geliştirmek için sayısız reform girişimleri gördük. Anayasalar, yasalar değiştirildi. Otomatiğe bağlanan darbelerin hepsi de demokrasi adına ve medeniyet namına yapıldı! Bugün geldiğimiz nokta malum: Kişi başına millî gelirde 3000 doları yakaladık! Trafik kazalarında birinci olduk, yolsuzluklarda ilk dörde girmeyi başardık. Bugünkü hâliyle mevcut düzenin kalıpları milletin hasletlerine yetmemektedir. Bedenimizi sıkan dar kesimlerin atılması, milleti ferahlandıracak yeni elbiselerin biçilmesi lâzım. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı reform paketi Tartışılmak üzere Meclise getirilen Kamu Yönetimi Reform Tasarısı işte bunları hedef almaktadır. Kanunun amacı özetle şu: - Katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetimini oluşturmak; - Kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için merkezî idare ile mahallî idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; - Merkezî idare teşkilâtının yeniden yapılandırılması ve kamu hizmetlerine ilişkin temel ilke ve esasları düzenlemek. Milletimiz hür iradesiyle devletin yetki ve sınırlarını belirlemek istiyor. Çağdaş medeniyeti yakalayacak bir değişim arıyor. Bunu açıklayan Başbakanlık belgesi iki cilt. Toplam 312 sayfa. Yorumlamaya devam edeceğiz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT