BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cennet cömertlerin yurdudur!

Cennet cömertlerin yurdudur!

Birisi, Resul aleyhisselamdan, bir şeyler istemeğe geldi. Peygamber aleyhisselam “Şimdi, yanımda verebileceğim bir şey yok. Fakat, ihtiyacını, benim hesabıma satın al da, bize bir şeyler geldiği zaman, ben, onu öderim” buyurdu.Birisi, Resul aleyhisselamdan, bir şeyler istemeğe geldi. Peygamber aleyhisselam “Şimdi, yanımda verebileceğim bir şey yok. Fakat, ihtiyacını, benim hesabıma satın al da, bize bir şeyler geldiği zaman, ben, onu öderim” buyurdu. Hazret-i Ömer “Ya Resulallah! Sen, ona ihsanda bulunmuştun. Allah, seni, gücün yetmeyen şeyle mükellef kılmamıştır. Elinde bulunmayan bir şeyi vaat etmek zorunda değilsin” dedi. Peygamberimiz, Hz. Ömer’in bu sözüne cevap vermeyip, sükût etti. O sırada, Ensardan bir zat “Ya Resulallah! Ver! Arş Sahibi’nin ihsanını azaltacağından korkma” dedi. Peygamberimiz, Ensarinin sözüne gülümsedi. Peygamberimizin sevindiği yüzünden anlaşılırdı. Peygamberimiz “Zaten, ben de, böyle yapmakla emir olundum” buyurdu. Cömertlik ile ilgili buyurdu ki: “Cömert kişi, Allah’a yakındır. Cennete yakındır. İnsanlara yakındır. Cehennem ateşinden uzaktır! Cimri kişi, Allah’tan uzaktır. Cennetten uzaktır. İnsanlardan uzaktır. Cehennem ateşine yakındır!” “Cömerdin kusuruna göz yumunuz! Çünkü, cömerdin ayağı kaydıkça, yüce Allah, onu, elinden tutar!” “Cömerd cahil, abid bir cimriden, yüce Allah’a daha sevgilidir!” “İki şey, mü’minde birleşmez: 1- Cimrilik, 2- Kötü ahlak.” “Hiç şüphesiz, Allah, sizi İslamiyetle şereflendirdi. Siz de, onu, cömertlik ve güzel ahlakla süsleyiniz!” “Allahü teâlâ cömerdi, gece gündüz ibâdet eden cimriden daha çok sever” “Allah katında cömert bir cahil, cimri âlimden daha üstündür. Çünkü cimrilik en ağır hastalıktır.” “Cennet, cömertlerin yurdudur!” “Allah katında cahil cömert, cimri abidden daha kıymetlidir.” “Cömertlik iman sağlamlığından ileri gelir. İmanı sağlam olan Cehenneme girmez. Cimrilik, şekten, şüpheden meydana gelir. (İmanda) şüphesi olan da Cennete giremez.” “Cömert, Allaha hüsn-i zannı olduğu için cömertlik eder. Cimri ise Allaha sui zannı sebebiyle cimrilik eder.” “Allahü teâlânın evliyasının hepsi cömert ve güzel ahlâklıdır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT