BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bankacılık yeniden büyüyor

Bankacılık yeniden büyüyor

Ekonomik krizlerin başlangıç noktası sayılan bankacılık sektörü, yeniden büyüme trendi içine girdi. Sektör yılın ilk 9 ayında 4.4 katrilyon lira kâr elde ederken, toplam aktifler de 161 milyar dolara yükseldi.ANKARA- Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Eylül sonu itibariyle alınan sonuçlarının 2001 krizinden ciddi şekilde etkilenen bankacılık sektörünün ‘yavaş da olsa yeniden büyüme seyrine girdiğini’ gösterdiğini açıkladı. Bankalar Birliği’nin internet sitesinde yayınladığı “Türk Bankacılık Sistemi-Eylül 2003” başlıklı raporda ekonomide gözlenen iyileşmeye işaret edilerek “Bu gelişmeler, ekonomik faaliyeti ve finansal hizmetlere olan talebi olumlu yönde etkilemiştir. Üretim ve yatırım artmış, bireysel ve kurumsal kredi talebi büyümüş, dış ticaret hacmi genişlemiştir” denildi. Rapora göre, Türk bankacılık sisteminin toplam aktifleri Eylül 2003 tarihinde, 31 Aralık 2002 yılı sonuna göre Türk Lirası bazında yüzde 6 oranında artarak 225.1 katrilyon liraya, dolar bazında ise yüzde 25 oranında artarak 162.6 milyar dolara yükseldi. Toplam aktifler büyüdü Raporda, ekonomide yaşanan olumlu gelişmelere işaret edilerek, şöyle denildi: “Eylül sonuçları, bankacılık sisteminin, yavaş da olsa yeniden büyüme seyrine girdiğini göstermektedir. İlk yarıda küçülen toplam aktifler hem Haziran 2003 hem de Aralık 2002 dönemine göre büyümüştür. Artık kredi için risk alınıyor Toplam aktiflerin GSMH’ya oranının Eylül 2003 döneminde yüzde 70 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. TL’nin değer kazanması, bilançolarda yabancı paranın payının yüksek olması nedeniyle, bilançonun büyümesini sınırlandırmış ve yapısını etkilemiştir.” Sektörün yavaş da olsa kredi riskini almakta daha istekli davrandığı bildirilen TBB raporunda, kredilerin toplam aktiflere oranının yıl sonuna göre 1 puan artışla yüzde 27.4 olduğu kaydedildi. Ekonomik faaliyetteki iyileşme ve Finansal Yeniden Yapılandırma Programına göre yeniden yapılandırılan krediler nedeniyle sorunlu kredilerin azaldığına işaret edildi. Eylül 2003 itibariyle sektörün net dönem kârı 4 katrilyon 410 trilyon lira (3 milyar 185 milyon dolar) oldu. İlk dokuz aylık dönemde bankacılık sektörünün aktif kârlılığı yüzde 2, özkaynak kârlılığı ise yüzde 13.6 oranında gerçekleşti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT