BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Popülizm A.Ş.

Popülizm A.Ş.

Kurnazlık, ülkemizde Popülizm A.Ş. olarak örgütlenmiş. Halka açılmış. Hisse senetleri borsada işlem görüyor. Her türlü manipülasyon serbest. Popülizm A.Ş’nin faaliyetlerini denetleyen bir merci yok.Kurnazlık, ülkemizde Popülizm A.Ş. olarak örgütlenmiş. Halka açılmış. Hisse senetleri borsada işlem görüyor. Her türlü manipülasyon serbest. Popülizm A.Ş’nin faaliyetlerini denetleyen bir merci yok. Vatandaş olarak çoğumuz onun hissedarıyız. Her yıl %200 bedelsiz veriyor. Tavsiye ederim, orta vadeli olarak bir miktar daha alabilirsiniz. Popülizm A.Ş., aslında, müflis bir kamu maliyesi olarak kristalize oluyor. Popülizm A.Ş’nin faaliyet alanları içinde, yıllardır özellikle şunlar dikkati çekiyor: Maastricht ve Kopenhag Kriterleri tarafından köşeye sıkıştırıldığında, yeni sorunlar, yeni kriterler üretmek, sahte gündemler oluşturmak. Niyet Mektuplarında yer alan iki kritik kavramı, “şeffaflık” (transparency) ve “sorumluluk” (accountability) sadece birer dolgu maddesi olarak nitelemek. Bir taraftan özelleştirme(!) yaparken, diğer taraftan, batık özel bankaları kanatlarının altına almak. Ekonominin makro dengelerini kısa vadeli sermaye hareketlerinin şantajına teslim etmek. “Yüksek reel faiz-düşük kur” ikilisinin uyardığı kısa vadeli sermaye hareketlerine yaslanarak, kronikleşen dış ticaret açıklarına rağmen döviz sıkıntısı çekmemek. Kamu bankalarını ikinci bir hazine gibi kullanarak, kamu kesimi açığını maskelemek. Bütçe dışı operasyonlarla, konsolide bütçe dışı kamu kesimini büyüterek, Sayıştay denetiminin dışına çıkarak, Meclis’ten geçen bütçenin yanında ikinci bir bütçe oluşturmak. Enflasyonu ekonomik büyümenin bedeli olarak takdim etmek, böylece enflasyonu kronikleştirmek. Enflasyonu önlemek yerine, onunla birlikte yaşamanın yollarını keşfetmek. Özetle, parayı dandik hale getirerek, ekonomiyi dolarize etmek. ”Yüksek enflasyon, yüksek büyüme, yüksek reel faiz” diye belirlenen saadet zinciri duvara tosladığında, IMF’ye gitmek. IMF, “önce reform, sonra para!” dediğinde “önce para, sonra reform!” gibi bir kurnazlığa yaslanmak. Üretmeden tüketmek, borçlanmayı temel bir büyüme ve kalkınma stratejisi olarak benimsemek. Bir başka deyişle, dış ticaret ve cari işlem açıklarını kronikleştirmek. Dezenflasyon (enflasyonu düşürme) programını bir dezenformasyon programı haline getirmek. Sonra da üretilen bilgi kirliliğinden şikayet etmek. Kamusal alana ilişkin çözümler, bizde genellikle bir “örgütlenmiş sorumsuzluk” olarak ortaya çıkıyor. Bazen de, “kamusal çıkar” kisvesi altında “özel çıkarlar” kollanıyor, bir yerlere rant aktarılıyor. Böyle bir ortamda, Popülizm A.Ş’nin “hacker”ları iş başı yapıyor ve yeni meşruiyet kılıfları üretiyor. Reform yapmak isteyenlerin işi ne kadar zor değil mi?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT