BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul ‘merkez’ olmalı

İstanbul ‘merkez’ olmalı

Başkan Kaya, “İstanbul’un küresel yarışta söz sahibi olabilmesi için, kültür-ticaret-finans ve turizm merkezi haline gelmesi gerekiyor” dediİSTANBUL - Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya, reform niteliğindeki Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’nın Türkiye’nin demokratikleşmesinde kritik eşik sayılması gerektiğini belirterek, sivil toplum kuruluşlarının önündeki engelin kaldırılmasının artık vazgeçilmez olduğunu söyledi. Demokrasinin özünde ‘yerel’lik olduğunu söyleyen Erol Kaya “Yerel yönetimler, halkın yerel nitelikli ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kurumlar olduklarına göre, hizmetlerin yerine getirilmesinde genel yetkili olmaları gerekmektedir” dedi. Mali kaynak gerekir Yerel yönetimlerden beklenen görevleri yerine getirebilmeleri için belediyelerin yeterli mali kaynaklara sahip olması gerektiğini ifade eden Kaya “Gelişmiş ülkelerde yerel yönetimlerin bütçeleri devlet bütçesinin yüzde 40 ile 60’ı arasında iken bu oran bizde yüzde 13 seviyesinde. Nüfusun yüzde 80’inin yaşadığı şehirlere hizmet veren 3 bin 215 belediye, sadece 8 katrilyon lira gelire sahip. Bu bir bankadan hortumlanan para bile değil” dedi. Yerel yönetime 5 görev Erol Kaya, şu an merkezi idarenin yetkisinde olan ve yerel yönetime devredilmesi gereken en önemli beş görevin; ‘ulaşım, işyeri ruhsatlandırma ve denetim, katılım, alt yapı koordinasyon ve kadastro’ olduğunu belirtti. Başkan Kaya, trafikte yaşanan problemin çok başlılıktan kaynaklandığını, İstanbul’da ulaşımda söz sahibi olan 17 kurum olduğunu ve sonuçta problemin sahipsiz kaldığını ifade etti. Türkiye’nin küreselleşme sürecinde en önemli şehrinin İstanbul olduğunu söyleyen Erol Kaya “İstanbul, tarihi geçmişi, doğal güzelliği ve ulaşım akslarındaki stratejik konumu ile bu yarışta önemli avantajlara sahip. Ancak İstanbul’un küresel yarışta söz sahibi olabilmesi için gecikmeden alınması gereken ilke kararları var. Bu gün şehrimizin fiziki kayıpları önemli oranda geri kazanılmıştır. İstanbul çöp-çamur-çukur problemlerini çözmüş, sosyal, kültürel ve sportif tesisleşmede önemli mesafeler katetmiştir. Şimdi sıra, şehrimizin kültür-ticaret-finans ve turizm merkezi haline gelmesinde ve ulaşım probleminin çözümündedir” dedi. Yaşanabilir Pendik İstanbul’un en yoğun göç alan ilçelerinden olan Pendik’te bir ilke imza atarak, şehir kültürünü geliştirme ve şehre sahip çıkma konusunda bir tür seferberlik başlattıklarını ifade eden Kaya, 3 yıldır yürüttükleri proje ile “Kentlilik Bilinci”ni oluşturmak için çaba sarfettiklerini söyledi. Projenin amacının kent kültürünü geliştirmek, kentlilik bilincini oluşturarak Pendik İlçesini yaşanabilir, modern ve çağdaş bir şehir haline getirmek olduğunu belirten Kaya, “Anadolu’nun her yerinden insanlar Pendik’e gelerek yerleştiler. Ancak bu insanlarımıza Pendikli, İstanbullu olma duygusunu yeterince kazandıramadık. Bu şehri yönetenlerin, bu sorumluluk duygusunu daha fazla yüreklerinde hissetmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.
Kapat
KAPAT