BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sinema ve tarih buluşması

Sinema ve tarih buluşması

Türsak Vakfı'nın her yıl düzenlediği "Uluslararası Sinema ve Tarih Buluşması"nın bu yılki teması: Medeniyetler arası diyalog ve insan hakları.Türsak Vakfı'nın her yıl düzenlediği "Uluslararası Sinema ve Tarih Buluşması"nın bu yılki teması: Medeniyetler arası diyalog ve insan hakları. Bilindiği gibi, sanat yoluyla toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmağa çalışan Türsak Vakfı, Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın temel amacını şöyle özetliyor: "Avrupa'nın çok kültürlü ortamında, Anadolu medeniyetlerinin ve felsefesinin toplumlararası barışa yapacağı katkı üzerine düşünmesini sağlamak ve medeniyetleri oluşturan insanların tarih boyunca yaşadığı acıların perdedeki örneklerine yer vererek günümüz medeniyet tanımına bu açıdan bakılmasına aracı olmak." 12-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen bu festivalde film gösterilerinin yanı sıra ayrıca düzenlenen uluslararası panel ve söyleşilerde medeniyetler arası diyalog, Avrupa ve Anadolu medeniyetleri buluşması ve medeniyetler çatışması kavramları tartışılıyor. ‘Medeniyet’ ve ‘canavar!’ Aslında bizler "medeniyet" kavramı üzerinde ilk olarak düşünmeğe ortaöğretim sıralarında Mehmet Akif Ersoy'un "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" mısraını tahlil etmeğe çalışırken başlamıştık. O zamanlar tecrübesizliklerimiz, saf ve aydınlık ideallerimiz, taze beyinlerimizle "medeniyet" ve "canavar" kelimeleri arasında bir ilişki kurmakta zorlanırdık. Çünkü; medeniyet, bizler için insanoğlunun çıkabileceği en yüksek gelişmişlik, barış ve olgunluk zirvesiydi. 20. yüzyılın savaş ve acılarından ders alan insanlığın 21. yüzyılda artık üstün bir medeniyet anlayışı içinde kavgasız, çekişmesiz, barışçı ve adil bir dünya düzeni kurmasını hayal ederken kılık kıyafet değiştirmiş şer güçlerin barbarlıklarıyla karşı karşıya geldiğimizde; öte yandan Prof. Samuel Huntington'un Medeniyetler Çatışması tezi gündeme oturduğunda medeniyet kavramı üzerinde düşünmekte yine zorlanıyoruz. Çünkü, yaşanan savaşlar, açlık ve yoksulluklara karşı duyarsızlıklar, terör olayları ile medeniyet kelimesi anlam olarak bağdaşmıyor. Medeniyetin toplumların düşünce, kültür ve hayat kalitesi grafiğinde ulaştığı en üst nokta olması gerekmez mi? Medeniyet anlayışınız böyle ise yaşanan bütün olumsuzlukları, çatışmaları, hırs ve iktidar kavgalarını, adaletsizlikleri, biri ve öteki ayırımlarını, din cepheleşmelerini, bağnazlıkları, tahammülsüzlükleri ancak medeniyetsizlik çerçevesinde mütalaa edebilirsiniz. Dünya barışı ve kültür... Yani ana sorun bence medeniyetsizliktir. Dünyadaki iktidar sahiplerinin bir türlü gerçekleştiremediği dünya barışını sanat ve kültür gerçekleştirebilir düşüncesindeyim. En azından alt yapıyı hazırlar. Çünkü insanların birbirini anlaması için en etkin araç, sanattır. Umutlarınızı tazelemek için Sinema ve Tarih Buluşması çerçevesinde Levent Tursak ve Beyoğlu SinemaIarı, OsmanIı Bankası Müzesi, Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi'nde gösterilen birbirinden ilginç filmleri seyretmenizi tavsiye ederim.
Kapat
KAPAT