BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Âlemlere rahmet!

Âlemlere rahmet!

Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın rahmeti, faydası bütün varlıklara yayılmıştır. Müminlere faydası meydandadır.Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın rahmeti, faydası bütün varlıklara yayılmıştır. Müminlere faydası meydandadır. Başka Peygamberlerin zamanındaki kâfirlere, dünyada azaplar yapılır, yok edilirlerdi. Resulullaha iman etmeyenlere dünyada azâb yapılmadı. Bir gün, Cebrâîl aleyhisselâma, “Allahü teâlâ benim âlemlere rahmet olduğumu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasîb oldu mu?” buyurdu. Cebrâîl de, “Allahın büyüklüğü, dehşeti karşısında, sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Emîn olduğumu bildiren âyetleri (Tekvîr sûresindeki 20 ve 21. ayetleri) getirince, bu medh ile müthiş korkudan kurtuldum, emîn oldum. Bundan büyük rahmet olur mu?” dedi. Muhammed aleyhisselâm masûm idi. Bilerek ve bilmeyerek büyük ve küçük, kırk yaşından evvel ve sonra, hiçbir günah işlememiştir. Çirkin hiçbir hareketi görülmemiştir. Müslümanların namazda otururken, “Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi” okuyarak, Muhammed aleyhisselâma selâm vermeleri emir olundu. Namazda, başka bir Peygambere ve meleklere karşı söylemek câiz olmadı. Resulullah Efendimiz, rütbeyi, saltanatı istememiş, Peygamberliği, fakirliği dilemiştir. Bir sabâh, Cebrâîl aleyhisselâm ile konuşurken bu gece evimizde yiyecek bir lokmamız yoktu buyurdu. O anda, İsrâfîl aleyhisselâm gelip, “Allahü teâlâ söylediğini işitti ve beni gönderdi. İstersen her elini sürdüğün taş altın olsun, gümüş olsun, zümrüt olsun. İstersen melik olarak peygamberlik yap” dedi. Resûlullah üç kerre “Kul olarak Peygamberlik istiyorum” dedi. Başka Peygamberler belli bir zamanda, belli bir memlekette Peygamberlik yaptı. Muhammed aleyhisselâm ise, yer yüzündeki bütün insanlara ve cinne kıyâmete kadar Peygamber olarak gönderilmiştir. Meleklerin de, hayvanların da, nebâtların da, cansızların da, kısaca bütün mahlûkların Peygamberi olduğunu bildiren âlimler de vardır. Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin sayısı, başka Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ümmetlerinin sayıları toplamından daha çoktur. Onlardan daha üstün ve daha şereflidirler. Cennete gireceklerin üçte ikisinin bu ümmetten olacağı, hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir. Başka Peygamberler, kâfirlerin iftirâlarına kendileri cevap vermiştir. Muhammed aleyhisselâma yapılan iftirâlara ise, Allahü teâlâ cevap vererek, Onun müdafaasını yapmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT