BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Hırsları tahrik eden makam...” -297-

“Hırsları tahrik eden makam...” -297-

Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa, isyanları bastırmak için İstanbul’dan ayrılırken, Sadarete vekaleten Ankebut Ahmed Paşa’yı bırakmıştı. Fakat Ankebut Ahmed Paşa, Valide Turhan Sultan’ın huzuruna çıkarak, kendisinin sadarete atanmasını isteyiverdi...Osmanlı padişahları içinde en küçük yaşta tahta çıkan, IV. Mehmed’dir. 7 yaşında padişah olmuştu. Fakat reşid oluncaya kadar devletin idaresine annesi Valide Turhan Sultan vekalet edecekti. Hayırseverliği, cömertliği, şefkati, zarafeti ve aklı ile sarayda ve devlet erkanı arasında sevgi ve hürmet gören bir hanım olan Valide Turhan Sultan, sadarete tecrübeli, dirayetli ve namuslu bir devlet adamını getirip, idareyi ona bırakmak istiyordu. Kendisine Köprülü Mehmed Paşa’yı tavsiye ettiler. O da, icraatına hiç müdahale edilmemesi ve kendisi çekilinceye kadar vazifeden azledilmemesi şartıyla sadrazamlık vazifesini kabul etti. Anadolu’daki isyanları bastırdı İlk iş olarak, Anadolu’da çıkan isyanları bastırdı. Asileri cezalandırdı... İstanbul’da huzur ve sükûnu sağladı. 1657 senesinde, Erdel’deki (Romanya) ayaklanmayı bastırmak için sefere çıktı. Yerine vekaleten bakmak üzere Ankebut Ahmed Paşa’yı bıraktı. İsyanı bastıran Köprülü, İstanbul’a dönmeden önce Osmanlı Devleti için stratejik önemi olan Sebeş, Logoş ve Yanova Kalelerini de zaptetti. Bu harekât bir sene kadar devam etti. Bu sırada Anadolu’da Abaza Hasan Paşa isyanı çıktı. Köprülü bu sefer onun üzerine yürümek için Rumeli’den İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Bu isyanı fırsat bilen Ankebut Ahmed Paşa, Valide Turhan Sultan’ın huzuruna çıkarak: -Sultanım, âsi paşalar Köprülü’yü istemiyorlar, bu yüzden isyanlar çıkıyor. Onu azledip yerine bendenizi tayin ederseniz, hepsi isyandan vazgeçeceklerdir, dedi. Akıllı bir hanım olan Valide Sultan: -Bu teklifiniz için bir tezkere (dilekçe) yazıp veriniz, dedi. ...Ve Köprülü dönmüştü... Köprülü Mehmed Paşa İstanbul’a dönünce Valide Turhan Sultan: -Vekil olarak bıraktığınız Ahmed Paşa’nın şu tezkeresini okuyunuz, dedi. Tezkereyi okuyan Köprülü: -Sultanım, Ahmed Paşa namuslu bir vezirdir. Bu devlete hizmet edecek adamdır. Yaptığı işte ise mazurdur. Çünkü Sadrazamlık makamı, herkesin hırsını tahrik eden bir makamdır... Ankebut Ahmed Paşa bunu haber alınca çok mahcup oldu ve gidip Köprülü’nün elini öperek özür diledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT