BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Öğretmene öğrenci notu!

Öğretmene öğrenci notu!

Bir süredir bazı liselerde pilot olarak yürürlüğe konulan yeni uygulamaya göre; öğretmenlerin performansı değerlendirilirken öğrencilerin ve velilerin görüşleri de alınacakANKARA- Milli Eğitim Bakanlığı, okulların ve öğretmenlerin denetlenmesinde, öğretmenlere “performans notu” verirken öğrencilerin de görüşünü alacak. Uygulama, bir süre sonra velileri de kapsayacak şekilde genişletilecek. “Personelin verimliliğini artırmak” amacıyla değerlendirme sistemini değiştiren MEB, bir süredir bazı liselerde pilot olarak yürürlüğe konulan yeni uygulamaya göre; öğretmenlerin performansı değerlendirilirken hem kendilerinin hem de öğrencilerin, diğer branş öğretmenlerinin ve okul müdürlerinin görüşleri alınacak. Performans değerlendirmesinde, öğrencilerin görüşü yüzde 15 oranında etkili olacak. Müfettişin değerlendirmesi yüzde 50, diğer öğretmen ve yöneticilerin değerlendirmesi de yüzde 35 düzeyinde etki sağlayacak. Öğrencilerin yüzde 10’u Görüş bildirecek öğrenciler, öğretmenlerin ders verdiği öğrenci sayısının yüzde 5 veya 10’u civarında olacak. Örneğin, öğretmenin branşında okuttuğu öğrenci sayısı 300’e kadar ise bu öğrencilerden 25 veya 30’unun görüşü alınacak. Öğrencilerden ‘’Öğretmenin alanında bilgili olup olmadığı, derslerde günlük hayattan örnekler verip vermediği, öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne alıp almadığı, öğrencilerin eğitim öğretim veya kişisel problemlerinin çözümünde yardımcı olup olmadığı, veliyle işbirliği yapıp yapmadığı, ders çalışma konusunda öğrencileri bilgilendirip bilgilendirmediği’’ yönünde görüş alınacak. Ayrıca, öğrencilere öğretmenin kişisel özellikleriyle ilgili (hoşgörülü, sabırlı olup olmadığı, öğrencilerine eşit davranıp davranmadığı, kendine güven duyup duymadığı, sınıfın kurallarını öğrencilerle birlikte belirleyip belirlemediği, öğrencilerin görüş ve düşüncelerine önem verip vermediği) görüşlerine de başvurulacak. Yetersiz not alanlar kursa Öğrencilerin yanı sıra, diğer branş öğretmenlerinin, okul yöneticilerinin ve uygulama oturduktan sonra velilerin de görüşleri sorulacak. Bakanlık müfettişleri, tüm verileri elde ettikten sonra, bu konuda hazırlanmış kriterler çerçevesinde öğretmenlerle ilgili kendi görüşlerini ekleyecek. Bu bilgiler bilgisayar ortamına aktarılacak ve öğretmene “performans notu” verilecek. Notlar, 100 puan üzerinden verilecek ve 59 puanın altında kalan öğretmenler “yetersiz” oldukları için “hizmetiçi eğitim”e alınacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT