BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Demirbank yeniden Danıştay’da

Demirbank yeniden Danıştay’da

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Demirbank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararının iptal isteminin reddine ilişkin 10. Daire kararını esastan bozdu.ANKARA- Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Demirbank’ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararının iptal isteminin reddine ilişkin 10. Daire kararını esastan bozdu. Demirbank’ın çoğunluk hissesinin sahibi olan Cıngıllı Holding Demirbank T.A.Ş’nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Bankalar Kanunu’nun 14 maddesinin 3. fıkrası uyarınca TMSF’ye devredilmesine ilişkin 6 Aralık 2000 günlü BDDK kararının iptali istemiyle açtığı dava yeni bir aşamaya geldi. HSBC’ye satılmıştı Danıştay 10. Dairesi, söz konusu BDDK kararının iptal istemini reddetmişti. Davacı Cıngıllı Holding A.Ş bu kararı temyiz etti. Temyiz istemini dün görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 8’e karşı 21 üyenin oyuyla esastan bozdu. Bozma kararının gerekçesi yazıldıktan sonra 10. Daire bozma kararındaki gerekçe doğrultusunda davayı yeniden ele alacak. BDDK, Demirbank’ın 6 Aralık 2000’de TMSF’na devrine karar vermişti. Fon da Demirbank’ı 350 milyon dolara HSBC’ye satmıştı. Konu hakkında açıklama yapan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, “yargı süreci tamamlanmış bir işlem değil henüz” dedi. Şener, TBMM Kulisi’nde gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, “Birincisi; birşey söylemek için kararı görmek lazım. İkincisi; yargı süreci tamamlanmış bir işlem değil henüz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT