BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Akaryakıt sektörüne disiplin

Akaryakıt sektörüne disiplin

Cumhurbaşkanı Sezer tarafından onaylanan yasaya göre, petrol fiyatları dünya serbest piyasası şartlarına göre oluşacak.ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ‘’Petrol Piyasası Kanunu’’nu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kanun, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi. Akaryakıt sektörünü disiplin altına almayı amaçlayan yasaya göre, rafinaj, işleme, iletim gibi faaliyetler ile dağıtım faaliyetleri birleştirilerek tek bir yasa altında toplanacak. Rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye (ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz akaryakıt ve madeni yağ sağlanması) faaliyetlerinin yapılması ve bu amaçla tesis kurulması veya işletilmesi, akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetlerinin yapılması için lisans alınması zorunlu olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geliştireceği ilke ve ölçütler doğrultusunda, iletim ve işleme faaliyetlerinde lisans alma zorunluluğuna muafiyet getirebilecek. Lisans taleplerine ilişkin değerlendirmeler en geç 60 gün içerisinde karara bağlanacak ve ilgiliye tebliğ edilecek. Reddedilen taleplerin gerekçesi de ilgiliye bildirilecek. Dikey bütünleşme Rafinerici lisansı sahipleri, lisansına işlenmek şartıyla, tesisi içinde veya civarında işleme, depolama ile yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma, sahip olacağı ayrı bir şirket aracılığıyla da akaryakıt dağıtımı yapabilecek. Özelleştirilecek olan TÜPRAŞ’a aynı zamanda dağıtım şirketini kurma ya da başka dağıtım şirketlerine ortak olma imkanı tanındı. Dağıtım lisansı sahipleri, kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına akaryakıt dağıtımının yanı sıra, serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile taşıma yapabilecekler. Dağıtıcılar, başka akaryakıt dağıtıcılarının bayilerine dağıtım yapamayacaklar. Akaryakıt ve LPG istasyonlarının mesafesi aynı yönde olmak üzere şehirler arasında 10, şehir içinde de 1 kilometreden az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenecek. Bu hüküm 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olacak. Piyasa fiyatı Yurt dışından ham petrol ve akaryakıt temin edeceklerin rafinerici veya dağıtıcı ya da ihrakiye teslim şirketi lisansına sahip olmaları gerekecek. Ürün güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri de içeren yasada, hileli ürün teslimi ve bunun sonucu haksız kazanç sağlanmasının engellenmesine yönelik tedbirler yer alıyor. Petrol fiyatlarının serbest piyasa şartlarına göre oluşmasına da imkan sağlayan yasaya göre, petrol alım satımında fiyatlar en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa şartlarına göre belirlenecek. Yerli ham petrol için teslim yeri olan en yakın liman veya rafineride teşekkül eden fiyat ‘’piyasa fiyatı’’ olarak kabul edilecek. EPDK müdahil olacak Petrol piyasasını ilgilendiren konularda idari karar sürecinde aksaklıklar yaşanmaması amacı ile EPDK’ya müdahil olma hakkı tanınıyor. Buna göre, Kurum, petrol piyasası ile ilgili olarak ‘’lisanslı tesisler açısından büyük tehlikeler doğurabilecek hallerde, piyasada haksız rekabet oluşturacak ve yanıltıcı nitelikte reklam ve ilanlar ile benzeri faaliyetlerin yapılması durumunda, piyasada faaliyet gösteren malzeme ve cihaz ithalatçı ve satıcıları ile bunların yetkili servisleri hakkında düzenleme ve uygulamalarda, görüş bildirmeye veya ilgili makamlardan talepte bulunmaya’’ yetkili olacak. Yasa, suç oluşturan fiilleri, ceza gruplarına göre sınıflandırarak, 50 milyar liradan 500 milyar liraya kadar değişen miktarlarda para cezalarını öngörüyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT