BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Girit’in fiyatı!..

Girit’in fiyatı!..

Girit adasında, Batılıların kışkırtmaları neticesinde isyanlar başlamıştı. Bu sırada Paris’te milletlerarası bir fuarın açılışı münasebetiyle Fransa’da bulunan Sadrazam Fuad Paşa’ya, III. Napolyon “Başınıza dert olan şu adayı satsanız olmaz mı?” diye soruverdi...7 sene süren kanlı savaşlarla alınan ve uğrunda 50.000’den fazla şehid verilen Girit adasında, tam 200 sene sonra, Yunanlıların ve Batılı devletlerin kışkırtmaları neticesinde isyanlar başladı. Hatta yerli Rumlar 2 Eylül 1866’da adayı Yunanistan’a ilhak ettiklerini ilan ettiler. Bunun üzerine Osmanlı hükûmeti bu isyanı bastırmak için hemen adaya askerî birlikler gönderdi. Paris’te bir padişah... Bu sırada Paris’te milletlerarası fuar açılışı vardı ve bu münasebetle Fransa İmparatoru III. Napolyon, Sultan Abdülaziz’i de davet etmişti. Abdülaziz Han, bu daveti kabul etti ve Osmanlı tarihinde ilk defa yurt dışına resmi gezi yapmak üzere 21 Haziran 1867’de İstanbul’dan hareket ederek vapurla Fransa’nın Marsilya şehrine, oradan da trenle Paris’e gitti. Yanında Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa da bulunuyordu. III. Napolyon, Abdülaziz Han’ı büyük bir merasimle karşıladı. Birkaç gün sonra padişahın şerefine bir ziyafet verdi. Bu ziyafet esnasında bir ara Fuad Paşa, III. Napolyon’a, Yunanlıların Girit’te alçakça hareketlerinden ve kanlı savaşlardan bahsedince III. Napolyon: -Paşa Hazretleri, başınıza dert olan şu adaya müşteri bulup satsanız olmaz mı? Diyerek nükte yapmaya kalkışınca, Fuad Paşa: -İmparator hazretleri, bu güzel bir fikir, deyince III. Napolyon: -Öyleyse kaça satarsınız? Dedi. Napolyon şaşkına dönmüştü! Fuad Paşa, bu soruya karşılık, İmparatorun suratına şamar gibi inen şu cevabı verdi: -Aldığımız fiyata Ekselansları... III. Napolyon beklemediği bu cevap karşısında şaşkına dönerek susmayı tercih etti. Çünkü Girit’in 27 sene süren kanlı savaşlarla Osmanlı’nın kanı pahasına alındığını biliyordu...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT