BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yatırım çağrısı

Yatırım çağrısı

Türkiye’de ekonomik istikrarın sağlandığını belirten Erdoğan, ABD’li işadamlarını yatırıma davet ettiNEW YORK - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası finans çevrelerine Türkiye’deki ekonomik ve siyasi gelişmeleri anlatarak, Türkiye’ye yatırım çağrısı yaptı. Başbakan Erdoğan, ABD’deki ilk gününde uluslararası finans çevreleriyle kahvaltıda biraraya geldi. Waldorf Astoria Oteli’ndeki kahvaltıya, yatırım bankalarından ABN Amro Inc., Cıtıgroup, CSFB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Co. JPMorgan, Lehman Brothers İnternational, Merril Lynch& Co Inc. Morgan Stanley, UBS; yatırım fonlarından Cıtıgroup Investments, Fıdelity İnvestments, Goldman Sachs Asset Management, Prudential İnvestment Management ile kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service’nin yönetici ve temsilcileri katıldı. Destek için teşekkür Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, öncelikle Türkiye’nin bir süre önce ihraç ettiği 30 yıl vadeli tahvile gösterilen ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerini ifade etti. Başbakan Erdoğan, demokratik ve özgür dünyanın iki üyesi olan Türkiye ve ABD’nin köklü ve önemli bir ortaklığı paylaştıklarını ifade ederek, dünyanın hızlı değişimlere şahit olduğu bir dönemde demokrasiye, özgürlüğe, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne verilen önemin, iki ülkeyi birbirine bağlayan temel değerler olmaya devam ettiğini vurguladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Stratejik ortaklık şeklinde nitelendirdiğimiz Türkiye-ABD ilişkilerinin ekonomik ayağını da siyasi ve askeri işbirliğimiz düzeyinde geliştirmeye muhtaç olduğu aşikardır. Türk-ABD ekonomik ilişkilerinde kaydedilecek olumlu adımların ve işbirliğinin Irak ve Afganistan’da olduğu gibi Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya bölgelerinde de gerçekleştirilmesi arzusundayız” diye konuştu. Türkiye’de başlatılan ekonomik istikrar programının başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan, 2003 yılı ile birlikte uygulanan programın meyvelerinin alınmaya başlandığını söyledi. Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ‘’Dalgalı kur, sıkı maliye politikası ve iddialı bir yapısal reform olmak üzere 3 temel ayağı olan ekonomik program çerçevesinde rekabetçi bir piyasa ekonomisi oluşturmak adına bankacılık, sosyal güvenlik, tarım gibi alanlarda reform niteliğinde değişikliklere gidilmiştir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı sağlanarak mali piyasalarda saydamlık hakim kılınmış, yabancı yatırımlar için uygun bir ortamın oluşturulabilmesi için bir eylem planı benimsenmiş ve gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.” Türkiye’nin büyüme hızı, faiz dışı fazla ve enflasyonla mücadelede başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden Erdoğan, ekonomide yaşanan iyileşmenin bir sonucu olarak yatırımcıların ileriye yönelik olumlu beklentilerinin başladığını kaydetti. Yabancı sermaye Bu olumlu gelişmeleri daha da ileriye taşıma gayretlerinin Türk insanının refahını artırma ve adayı olunan AB ile uyumlu rekabetçi bir ekonomi ortaya çıkarma amacını yansıtacak şekilde öncelikleri olmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ‘’Türkiye, geniş ölçekte yabancı sermaye yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır. Son 23 yılda ülkemize yapılan Amerikan yatırımlarının toplamı sadece 4 milyar dolar civarındadır. Yabancı yatırımları teşvik etmek için çıkarılan yeni mevzuatlarla Türkiye’deki yatırım ortamı daha elverişli duruma getirilmektedir. Bu bağlamda hazırlanan ve 17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren ‘Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’ ile Türkiye’deki ABD yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Bir firmanın kurulması için daha önce 19 ayrı işlem gerekirken, yürürlüğe giren söz konusu kanunla bu artık sadece 3 işlemle ve tek bir günde gerçekleştirilebilmektedir.’’ Erdoğan, ABD ile mevcut ekonomik ve ticari işbirliğinin sektörler itibariyle çeşitlendirilmesi ve özellikle KOBİ’ler arasında işbirliğini teşvik edici programların bir an önce uygulamaya konulması gerektiğine dikkati çekti. Irak’ta işbirliği Erdoğan, Türkiye’den uzakta olan Afganistan ve Orta Asya’da Türk firmalarınca elde edilen başarıların komşu ülke Irak’ta Türkiye’nin yapabileceklerine ışık tuttuğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, Türk firmalarının Irak’ın yeniden imarı için kongre tarafından tahsis edilen 18.6 milyar dolarlık fon çerçevesinde açılacak ihalelere ana müteahhit olarak katılabilmelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hazar Bölgesi enerji kaynaklarının Türkiye ve batıya ulaştırılmasını sağlayacak Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi’nin bugün ulaştığı ileri aşamada ABD’nin sağladığı siyasi desteğin bilincinde olduklarını ifade eden Erdoğan, ‘’BTC Petrol Hattı’nın yıl sonunda tamamlanacağı, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan doğalgaz anlaşması ve Irak petrolünün ülkemiz üzerinden dünyaya ulaşması gözönünde bulundurulacak olursa Türkiye’nin dünyanın önde gelen enerji sağlayıcısı ve dağıtıcısı pozisyonuna erişeceği gerçeğine dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde turizm sektörünün de önemli bir yere sahip olduğunu, turizm alanındaki temasların artırılması ile yatırım sürecinin de hızlanacağını düşünmekteyiz. ABD’ye ziyaretimiz vesilesiyle resmi ve özel kuruluşlarımız ile iki ülke işadamları arasında gerçekleştirilecek temasların bu konularda daha ileri somut adımlar atılmasına imkan verecek şekilde değerlendirilmesini arzu etmekteyiz” diye konuştu. İstikrar sürecek Türkiye’nin uluslararası finans piyasasında her geçen gün daha güvenilir bir aktör olma yolunda gerekli adımları atmaya devam edeceğini ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Hükümetimizin uygulanmakta olan ekonomik reform programına bağlılık konusundaki güçlü siyasi iradesinin, uluslararası finans çevrelerince en geçerli teminat olarak algılanması gerektiğini düşünüyor ve bu doğrultuda gerekli değerlendirmeyi, temsil ettiğiniz çevrelerin çıkarlarına da uygun olarak en isabetli şekilde yapmanızı bekliyorum.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT