BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TİGEM’den düzeltme

TİGEM’den düzeltme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 7 Ocak 2004 tarihli, bu köşedeki “TİGEM ÇİFTLİKLERİ NE ZAMAN ÖZELLEŞECEK” başlıklı yazıma gönderdiği ön yazı ve düzeltmeyi aynen yayınlıyorum.Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 7 Ocak 2004 tarihli, bu köşedeki “TİGEM ÇİFTLİKLERİ NE ZAMAN ÖZELLEŞECEK” başlıklı yazıma gönderdiği ön yazı ve düzeltmeyi aynen yayınlıyorum. İ. Y. ..... 7.1. 2004 Çarşamba günlü gazetenizin Çınaraltı adlı köşesinde İsmail Yağcı imzası ile TİGEM çiftlikleri ne zaman özelleşecek başlıklı yazıda genel müdürlüğümüz hakkında gerçekleri yansıtmayan değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeler kamuoyunda genel müdürlüğümüz hakkında olumsuz intibalara yol açan değerlendirmeler olduğundan ve gerçekleri yansıtmadığından 5680 sayılı basın kanununun 19. maddesine göre cevap ve düzeltme hakkımızı kullanıyoruz. Söz konusu yazımızın incelenerek, yanlış intibalara yol açan bu yazınızın, gazetenizin çıkacağı ilk sayısında düzeltilmesini, aksi takdirde kanuni haklarımızı kullanacağımız hususunda bilginizi rica ederiz. Eki: Düzeltme yazısı Hayrettin Özbey Yavuz Soysal I. Hukuk Müşaviri Genel Müdür Vekili ..... Genel müdürlüğümüz bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup,Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ilgili kuruluşudur.. Genel müdürlüğümüz ülke sathında 38 tarım işletmesiyle teşkilatlanmıştır. İlgili yazıda belirtildiği gibi 58 tane de küçük işletmesi bulunmamaktadır. Genel müdürlüğümüzün kuruluş amacı ana statüsünün 4’üncü maddesinde tarım ve tarıma dayalı sanayiin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmeti üretmek olarak gösterilmiştir. Genel müdürlüğümüz özel sektör ile de sözleşmeli olarak birçok üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Tarım faaliyetleri riskli faaliyetlerdir. 2000 yılında ülkemiz kuraklık yaşamış, genel müdürlüğümüz de büyük ölçüde etkilenmiştir. Genel müdürlüğümüz ülkemizdeki KİT’ler içerisinde kârlılık ve verimlilik yönünden önemli bir yer işgal etmektedir. Yüksek planlama kurulu kararı doğrultusunda özel sektör ile işbirliği içerisine girmiş ve Kazova Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazileri kendisinin de kurucu ortak olarak bulunduğu bir anonim şirkete kiralanmıştır. Ayrıca yine yüksek planlama kurulunun 4.7.2003 tarih ve 2003/T-13 sayılı kararı ile bazı işletmelerimizin ihale yolu ile kiralanması süreci de devam etmektedir. Genel müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkında hiçbir personelin yazınıza dayanak olan bu yanlış bilgileri vermesi mümkün değildir. Yine, bu işletmelerimizin bir oy deposu olarak gösterilmesini de kabul etmemiz mümkün değildir. Genel müdürlüğümüz 38 işletmede 1999 yılında 6140 işçi mevcudu varken 2004 yılı başı itibariyle bu sayı 4259’a inmiştir. Hiçbir yeni işçi alımı yapılmamıştır. Söz konusu yazıdaki ifadeler kamuoyunda genel müdürlüğümüz hakkında yanlış değerlendirmelere yol açabilecek ifadelerdir. Bu nedenle bu yanlışlıkların düzeltilmesi için gereğini rica ederim Yavuz Soysal Genel Müdür Vekili
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT