BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bursa ipeğinin Batı macerası! -353-

Bursa ipeğinin Batı macerası! -353-

Fransız seyyah Bertrandon De la Broquier diyor ki: “Floransa şehri Bursa ipeğiyle çok zengin oldu ve yetişen sanatkârlar burayı eserleriyle süslediler, fikir adamları hâlâ değerini koruyan Rönesans hareketini gerçekleştirdiler...”1432 yılında Anadolu’yu ve bu arada Bursa’yı ziyaret eden Fransız seyyah Bertrandon De la Broquier hatıralarında şunları nakleder: “Bursa’da ipekten güzel kumaşlar dokunur. İpek Venedik ve Lucca’ya götürülür ve oralarda güzel kadife yapılır. Çok faal bir grup olan Floransalı tüccarlar, Bursa’yı ihmal etmediler ve zengin ürünlerin ticaretini yaptılar. Sürekli bir şekilde devlet merkezi ile yazıştıkları ve haklarının korunması için istekte bulunduklarından, malzeme çoğalmaktadır: Özellikle de 1484 ile 1488 yıllarında bunların Bursa’da kaleme aldıkları hesap defterlerinin incelenmesi sayesinde, ipek ticaretinin ne kadar etkili olduğu anlaşılıyor. Bursa şehrinde bulunan Floransalı tüccarlar veya onların temsilcileri, çoğu hallerde doğrudan Türk tüccar meslektaşları ile temas halinde idiler ve iki devlet arasında yapılan ithalat ve ihracat sürekli bir şekilde artıyordu... Kânunî ferman çıkarttı!.. Floransalıların ipek ticaretinin güvence altına alınması için iki taraf arasında hazırlanan ahidnâme metinlerine özel madde konuldu: “Bursa’da ipek satın alan Floransalı tüccar her türlü gümrük vergisini burada ödeyecek, İstanbul’a getirdikleri zaman ikinci bir vergi ödemeyecekler...” Bu metin Kânunî Sultan Süleyman zamanında verilen metnin 12. maddesidir. Floransa şehri bu girişimleri sonucu çok zengin oldu ve yetişen sanatkârlar burayı eserleriyle süslediler, fikir adamları hâlâ değerini koruyan Rönesans hareketini gerçekleştirdiler ise, bu canlı ticaretin sağladığı iş hacminin bir uzantısıdır... Osmanlı Devleti ile Floransa Büyük Dükalığı arasında ilişki hiçbir zaman durmadı. 1599 yılında Sakız Adası’na baskın yapan ve bir süre burayı işgal eden Floransalı denizciler, Antalya limanı ve çevresine de zarar verdiler ise de dostluk kesilmedi. İstanbul’da bulunan ve Osmanlı belgelerinde “Balyos” diye geçen temsilci, ilişkilerin devamı için çaba gösterdi... Yeni anlaşmalar yapıldı Floransa Büyük Dükalığı’nın bazı yıllar büyük bunalımlar içine düşüp Avusturya hakimiyetinde varlığını sürdürdüğü yıllar epey fazladır. XIX. yüzyılda bazı Avrupa devletleri ile yeni diplomatik ilişkiler içine giren Osmanlı Devleti, ll. Mahmud Han zamanında yeni anlaşma yaptı. Bu yüzyıl içinde hazırlanan benzerleri gibi, yeni bir “gümrük” listesiyle Bursa ipeği ticareti devam etti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT