BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İslam Dünyası

İslam Dünyası

Müslümanların yaşadığı ve dört kıt’aya yayılmış bulunan İslam ülkeleri; kuzeyde Arnavutluk’tan, güneyde MOZAMBİK’e, batıda GUYANA’dan (Latin Amerika), doğuda ENDONEZYA’ya kadar uzanıyor.Müslümanların yaşadığı ve dört kıt’aya yayılmış bulunan İslam ülkeleri; kuzeyde Arnavutluk’tan, güneyde MOZAMBİK’e, batıda GUYANA’dan (Latin Amerika), doğuda ENDONEZYA’ya kadar uzanıyor. Birleşmiş Milletler ve ayrıca İslâm Konferansı Teşkilatı üyesi olan 57 ülkenin toplam yüzölçümü dünyanın altıda birini; nüfusu ise dünya nüfusunun beşte birini meydana getirir. İslâm Dünyası, kaynaklarını kalkınmaya değil, silahlanmaya ayırıyor. Süper güçler İslâm ülkeleri arasına asırlardır ektikleri fitne tohumları sebebiyle, Müslüman ülkeleri “birbirlerine” karşı korumak için yaptıkları harcamayı yine İslâm ülkelerine ödetiyorlar. İslâm Dünyası çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına rağmen dünyadaki toplam üretimin yüzde 5’ini (2002’de 4.7) gerçekleştirebiliyor. Süper güçler İslâm ülkelerinin ekonomik, kültürel, sosyal, teknolojik gelişmelerini önlemek için her çareye başvuruyor. Ve bu iş (istisnalar hariç) aydın, bürokrat, lider ve yönetimler eliyle icra ediliyor. Müslümanların coğrafi dağılışı Müslümanların çoğunluğu Asya kıt’asında yaşamaktadır. Dağılım şöyledir: Asya 670 milyon, Afrika 320 milyon, Ortadoğu 132 milyon, Avrupa 40 milyon, Kuzey Amerika 6 milyon, Latin Amerika 1.5 milyon ve Okyanusya 500 bindir. (kaynak Philip M. Parker) Aynı kaynaklara göre dinler arası sosyo ekonomi şöyledir: Dinler Ülke Sayısı Kişi başına gelir Müslümanlar 123 1720 dolar Yahudiler 113 16100 ,, Hıristiyanlar 218 8100 .. Budistler 27 6740 .. Hindular 24 392 .. Sihler 16 702 .. Dinler Okur-yazar İşsizlik Müslümanlar yüzde 51 yüzde 15 Yahudiler 97 8 Hıristiyanlar 87 10 Budistler 85 5 Hindular 51 20 Sihler 53 20 Petrol rezervleri 2002 istatistiklerine göre Avrupa 18.7, Asya-Pasifik 43.8, Kuzey Amerika 63.9, eski Sovyetler Birliği 65.4, Afrika 76.7, Güney ve Orta Amerika 96.0 milyar varil iken Ortadoğu 685.6 milyar varil petrol üretmektedir. Ortadoğu dışındakilerin toplamı 364.5’tir. İslam Dünyasında kaynak var, üretim yoktur. “İslam Dünyasında petrolün varlığı, Ortadoğu, Hazar Havzası ve Orta Asya ile sınırlı değildir. Bunlara Güneydoğu Asya’daki Endonezya ve Malezya ile Kuzey ve Orta Afrika’daki (Nijerya başta olmak üzere) Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkeler petrol rezervleri de dahil edildiğinde ortaya oldukça büyük bir yekun çıkıyor. Ancak, İslâm ülkelerinin elinde bir fırsat olan bu stratejik kaynak iyi yönetilmediği takdirde, uluslararası güçlerin rekabet ve çatışma alanı nedeniyle, bir risk ve tehdit unsuru haline de dönüşebilmektedir.” (Barış Şanlı Anlayış sayı: 6)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT