BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hipnoza sıkı denetim

Hipnoza sıkı denetim

Hekim olmayanlar ve izin belgesi bulunmayanlar hipnoterapi yapamayacak; hipnoz yalnızca tedavi maksadıyla uygulanacak.ANKARA - Sağlık Bakanlığı, fertlerin ve toplumun sağlığını korumak gayesiyle, hipnoz ve hipnoterapinin (hipnoz aracılığı ile hipnoz uygulanmak suretiyle bazı hastalıkların tedavi edilmesi) bilimsel yöntemlerle yapılmasını, uygulama alanlarını, gayelerini, kimler tarafından ve hangi sağlık kuruluşlarında uygulanabileceğine ilişkin usul ve esasları belirlemek gayesiyle ‘Hipnoz ve Hipnoterapi Uygulanması Hakkında Yönetmelik’ taslağı hazırladı. Önce yazılı rıza Hipnozun sadece tedavi gayesiyle uygulanacağı belirtilen taslağa göre, Bakanlık bünyesinde ‘Hipnoz ve Hipnoterapi Bilim Komisyonu’ kurulacak. Hipnoz ve hipnoterapi uygulanması düşünülen hasta, hipnoz konusunda ayrıntılı bilgilendirilecek ve kabul ettiğine ilişkin yazılı rızası alınacak; ruhsal durumunun uygun olup olmadığı belirlenecek. ‘Hipnoterapi Uygulama İzin Belgesi’ne sahip hekimler tarafından, hipnoz ve hipnoterapi uygulanabilecek. Hipnoterapi uygulayacakların, hekim olmaları ve Bakanlıkça düzenlenmiş izin belgesine sahip olmaları şart olacak. Bakanlık bu kişi ve kuruluşları denetleyecek. Televizyonda yasak Taslakta, ayrıca şu uyarılar da yer aldı: “Hipnoz bir eğlence aracı değildir ve kesinlikle gösteri maksadıyla kullanılamaz. Eğlence ya da gösteri gayesiyle televizyonda, sahnede veya topluluklar önünde bireysel ya da toplu hipnoz uygulamaları yapılamaz. Hipnozu ya da hipnoz uygulayanları tanıtmak, hastalıkların tedavisindeki yeri ve önemini göstermek gayesiyle bile olsa, hipnoz uygulamaları izleyici önünde yapılamaz. Kitle iletişim araçlarında haber, tanıtım ya da eğlence programı ve benzeri alanlarda hiçbir şekilde yer alamaz. Hipnoz ve hipnoterapi uygulanan yerler uyguladıkları yöntemlerle ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel işitsel araçlar, yazılı materyaller ile doğrudan veya dolaylı olarak reklam, tanıtım yapamazlar. Yaptıkları uygulamaları tabelalarda belirtemezler. Hipnoterapi Uygunluk Belgesi olmayan merkezlerde hipnoz ve hipnoterapi uygulamaları yapılamaz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT