BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Balkanlar

Balkanlar

Türkiye, coğrafi konum itibariyle (Avrupa, Asya, Afrika) kıt’alarının kavşak noktasındadır. Balkanlar da Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri gibi Ortadoğu, Avrupa ve Avrasya ülkesidir.Türkiye, coğrafi konum itibariyle (Avrupa, Asya, Afrika) kıt’alarının kavşak noktasındadır. Balkanlar da Akdeniz ve Karadeniz ülkeleri gibi Ortadoğu, Avrupa ve Avrasya ülkesidir. Ayrıca İslâm ve Türk Dünyasının bir üyesi, Osmanlı Devletinin eski topraklarıdır. İstanbul fethinden çok önce Balkanlar feth olunmuştur. Yıldırım Bâyezid’in Timur karşısında mağlubiyetinden sonra bazı Türk beyleri Osmanlıdan ayrılırken Balkanlar Osmanlıya sadık kaldılar. Fransız ihtilalinden sonra Avrupa ülkeleri ve Rusya Balkanlar’da fitne tohumları ektiler ve neticede Balkanları kaybettik. Tuna Nehri Osmanlının tabii sınırı idi. Bunun ötesinde ileri mevzilerimiz de vardır. Balkanlarda büyük bir Müslüman toplulukla birlikte Türk asıllı kardeşlerimiz de yaşamaktadır. Bu yüzden Balkanlara ilgi gösterilmelidir. Siyasi, ekonomik ve kültürel olmak üzere her alanda iş birliği geliştirilmelidir. Balkan ülkelerinin nüfus ve coğrafik dağılımı aşağıdaki gibidir: Türkiye dışında 9 Balkan ülkesinin toplam nüfusu 67 milyon 124 bin olup, Türkiye 9 ülke nüfusundan 3 milyon daha fazladır. Türkiye dışında 9 Balkan ülkesinin yüzölçümü toplamı 764 bin 725 kilometrekare olup; Türkiye 9 Balkan ülkesi yüzölçümü toplamından 15 bin 755 kilometrekare daha büyüktür. Okur-yazar durumu ile en düşük yüzde 86.5 ile Türkiye ve Arnavutluk gelmektedir. En yüksek ise Slovenya yüzde 99.7’dir. Ortalama ömürde Türkiye ve Bulgaristan 71.8 ile son sıradadır. 78.89 ile Yunanistan ilk sıradadır. Ortalama yaş ise 26.5 ile Arnavutluk ilk sırada, Türkiye 26.8 ile ikinci, Bulgaristan 40.5 ile son sıradadır. Yunanistan 39.8 ile sondan ikincidir. Bebek ölümlerinde binde 44.20 ile Türkiye ilk sırada binde 37.28 ile Arnavutluk ikinci, binde 22.70 ile Bosna-Hersek üçüncü sıradadır. Bu kategoride binde 6.12 ile Yunanistan son sıradadır. Doğurganlık oranı: (Kadın Başına Doğum) Arnavutluk 2.22 ile ilk sırada. Türkiye 2.03 ile ikinci sırada, 1.27 ile Slovenya son sırada, Yunanistan 1.35 ile sondan ikincidir. Nüfus artışı; Yüzde 1.16 ile Türkiye birinci, 1.03 ile Arnavutluk ikinci, son sırada 0.07 ile Sırbistan Karadağ ve sondan ikinci Slovenya 0.14, sondan üçüncü 0.19 ile Yunanistan’dır. İnternet kullanımı; Türkiye 2.5 milyon, Yunanistan 1.4 milyon ile ilk sıralardadır. Arnavutluk ise 12 bin kullanıcı sayısı ile son sıradadır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT