BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Takva, vera’ ve zühd

Takva, vera’ ve zühd

Takvanın dindeki önemi nedir? CEVAP: Takva, Allah’a inanıp, onun emir ve yasaklarına riayet etmek, yani Allah’tan korkup haramlardan sakınmak demektir. Takva ehli şüpheli işlerden de sakınırsa vera’ sahibi olur...Takvanın dindeki önemi nedir? CEVAP: Takva, Allah’a inanıp, onun emir ve yasaklarına riayet etmek, yani Allah’tan korkup haramlardan sakınmak demektir. Takva ehli şüpheli işlerden de sakınırsa vera’ sahibi olur. Helal malın fazlasından, şüphelilere düşme korkusu ile mubahların çoğunu terk etmeye ve dünya sevgisinden sakınmaya Zühd denir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey gerekir. Emirlere sarılmak ve yasaklardan sakınmak! Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu, ikincisidir ki, buna Vera’ ve Takva denir. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi, vera’ sayesindedir. Vera’ ve takva üzere olmak, her şeyden daha lüzumludur. (m. 76) Vera’ hakkında hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (İmanın esası vera’dır.) [Hatib] (Dinimizin direği vera’dır.) [Beyheki] (Hiçbir şey, vera’ gibi olamaz!) [Tirmizi] (Vera’, amellerin efendisidir.) [Taberani] (İman insanı vera’ sahibi yapar.) [Deylemi] (Vera’, şüpheli şeylerden kaçmaktır.) [Taberani] (Dinimizdeki en hayırlı şey vera’dır.) [Hakim] (Vera’ güzeldir, âlimlerde daha güzeldir.) [Deylemi] (Dininiz ancak vera’ ile ayakta kalır.) [Mekt. Masumiye] (Vera’ sahibi imamla kılınan namaz kabul olur, onunla oturmak ibadet, onunla sohbet sadaka olur.) [Deylemi] (Vera’ ehli imamla kılınan iki rekat namaz, vera’sızla kılınan bin rekattan efdaldır.) [Ebu Nuaym] (Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlâk, kendini haramlardan alıkoyan vera’, cehlini örten hilm.) [Nesai] (Farzları eda et ki, insanların en âbidi olasın, haramlardan kaç ki, insanların en vera’ ehli olasın, Allah’ın senin için yaptığı taksime razı ol ki, insanların en zengini olasın.) [İbni Adiy] Takva hakkında Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Cennet, takva sahipleri için hazırlanmıştır.) [Al-i İmran 133] (Allah indinde en şerefliniz, takva ehli olanınızdır.) [Hücurat 13] (Allah, ancak takva ehlinin [ibadetlerini] kabul eder.) [Maide 27] Peygamber efendimiz de buyuruyor ki: (Takva, imanın elbisesidir.) [Deylemi] (Takva, her hayrı içine alır.) [Ebu Ya’la] (Takva ehli hesap vermeden Cennete girer.) [Taberani] (Her şeyin esası vardır. İmanın esası da vera’ [takva]dır.) [Hatib] (Üstünlük takva iledir. Başka bakımdan üstünlük yoktur.) [Taberani] (Ahirette, Allah’a yakın olanlar, vera’ ve zühd sahipleridir.) [İbni Lal] (Zühd ile vera’ her gece kalbleri dolaşır, iman ve hayâ bulunan kalblere yerleşir, böyle olmayan kalblerde durmaz, geçip giderler.) [İ. Gazali] (İlmiyle amil olmayan âlim, vera’ı olmayan da abid olamaz. Zahid değilse vera’ sahibi olamaz.) [Askeri]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT