BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bankalar büyüdü

Bankalar büyüdü

1996 yılında yüzde 20.2 olan bankaların toplam aktiflerinin GSMH içindeki payı, 1998 yılında yüzde 25.9’a çıktıDevlet Planlama Teşkilatı (DPT), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören 13 mevduat bankası üzerinde yaptığı incelemede, geçtiğimiz yıl bankaların reel olarak büyüme gösterdiği tespitinde bulundu. Söz konusu bankaların bilançolarının reel artış trendi içinde olduğu ifade edilirken, 1996 yılında yüzde 20.2 olan bankaların toplam aktiflerinin gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payının, 1998 yılında yüzde 25.9’a çıktığı belirtildi. Ayrıca dolar bazında bankaların bilanço toplamındaki artışın da 1997 yılındaki yüzde 123.2 seviyesinden, geçtiğimiz yıl yüzde 126.7 seviyesine yükseldiği kaydedildi. Bankaların bilanço kalemlerinin en önemlisini teşkil eden mevduat kaynağının, 1998 yıl sonunda 1997 ve 1996 yıllarına göre düşüş gösterdiği vurgulanırken, 1996 yılında yüzde 62.8 olan mevduat/toplam kaynaklar rasyosunun 1998 yılında 54.8 olarak gerçekleştiği işaret edildi. 1997 ve 1998 yıllarında mevduatın toplam kaynaklar içindeki payının azılmasının nedeni ise bankaların mevduat toplamak yerine özellikle yurtdışı kredi kullanımına ağırlık vermeleri olarak gösterildi. Değerlendirmeye göre, İMKB’de işlem gören mevduat bankalarının aktif yapısı incelendiğinde ise geçtiğimiz yıl sonu itibariyle kredilerin bilanço içindeki payının önemli ölçüde düştüğü görülüyor. Nitekim 1997 yılında yüzde 45.2 olan kredilerin toplam kaynaklara oranı 1998 yılında yüzde 40.6 olarak gerçekleşti. Öte yandan, 1998 yılının ilk yarısında gözlemlenen kredilerdeki genişleme, yılın ikinci yarısında yerini önemli ölçüde daralmaya bıraktı. Değerledirmeye göre, bankalar 1998 yılında kamu menkul kıymetlerine daha fazla kaynak ayırmaya başladı. 1997 yılında yüzde 8.5 olan devlet iç borçlanma senetlerinin toplam kaynaklara oranı, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yüzde 10.8’e yükseldi. Bu gelişmede, reel ekonomide yaşanan durgunluğa paralel “kredi geri dönüş riskinin artması, devlet iç borçlanma senetleri getirilerinin geçen yıl Ağustos ayından itibaren yükselmesi ve bunların faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranının Ekim ayından itibaren yüzde 6’dan yüzde 0’a düşürülmesi” etkili oldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT