BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maksat nedir?

Maksat nedir?

Türkiye’de 9 Nisan’da gösterime giren ve 16 yaş dahil küçükler için sınır konulan “İsa’nın Çilesi” filmi; bir misyoner faaliyetidir. Bu film Katoliklerin merkezi olan Vatikan’ın ve Papa 2. Jean Paul’un onayı ile hazırlanmıştır.Türkiye’de 9 Nisan’da gösterime giren ve 16 yaş dahil küçükler için sınır konulan “İsa’nın Çilesi” filmi; bir misyoner faaliyetidir. Bu film Katoliklerin merkezi olan Vatikan’ın ve Papa 2. Jean Paul’un onayı ile hazırlanmıştır. “İsa’nın Çilesi” (The Passion of the Christ) Hazreti İsa Aleyhisselam’ın son 12 saatini konu almaktadır. Yönetmeni Mel Gibson’dur. Bu film, film teknolojisi ve sinema sanatı bakımından tam bir fiyaskodur. İşlenen konu ile hak din olan İslamiyete göre vahim hatalarla doludur. Hazreti İsa (Aleyhisselam) Allahü teâlânın kulu ve elçisidir. “Peygamberlerin (aleyhimüssalevatü vetteslimat) sayısı belli değildir. Yüzyirmidörtbinden çok oldukları meşhurdur. Bunlardan üçyüz onüç veya üçyüz onbeş adedi Resuldür. Bunların içinden de altısı daha yüksektir. Bunlara (Ülül’azm) peygamberler denir. Ülül’azm peygamberler; Âdem, Nûh, İbrahim, Mûsâ, İsâ ve Muhammed Mustafâ’dır. (Aleyhimüssalâtü vesselâm)” (Herkese Lazım Olan İman sayfa: 29) Söz konusu film edebe de aykırıdır. Hiçbir kimse hiçbir yerde peygamberleri rol gereği de olsa asla temsil edemez. Bu film Hazreti İsâ’ya saygısızlıktır. Peki film neden çekilmiştir? 1- Avrupa artık Hıristiyanlığın kalesi değildir. New York Üniversitesi Tarih Bölümü Profesörü Niall Ferguson’un New York Times Magazine dergisinin 4 Nisan 2004 tarihli sayısında “EUROBİA” (AURABİSTAN) başlıklı makalesinde şu görüşü savunmaktadır: 1683’te Osmanlılar Viyana kapıları önünde kendilerine ihanet edenler sebebiyle geri çekildiler. Şayet Viyana alınsaydı, Hilâfet merkezi Viyana olacaktı. Böylece Avrupa’nın çoğunluğu Müslüman olacaktı. Ve bugün Oxford Üniversitesinde Kur’an-ı kerim ve İslâmi ilimler okunacaktı. 18 ve 19. asırda Avrupa’nın nüfusu dünya nüfusunun yüzde 14’ünü teşkil ediyordu. Daha sonra fazla nüfus Amerika ve Avustralya kıt’alarına göç etti. 2003 yılında Avrupa nüfusu dünya nüfusunun yüzde 6’sıdır. 2050 yılında ise bu oran yüzde 4’ün çok altında belki de yüzde 2’lere düşecektir. Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın nüfus ortalaması 2050’de 50 yaşın üzerinde olacaktır. Ve 3 Avrupalıdan birinin yaşı 65 ve yukarısı olacaktır. En geç 2050 yılında Avrupa genç Müslümanların gücü ile bir nevi istila edilecektir. 2050 yılında Avrupa’da çoğunluk Müslüman olacaktır. Ayrıca Avrupalılar dinlerine sahip değiller. Hollanda, İngiltere, Almanya, İsveç ve Danimarka’da Hıristiyanların ancak yüzde 10’u kiliseye gidiyor. İngiltere’de kiliseye gidenler camiye giden Müslümanlardan azdır. Norveç’te halkın yüzde 57’si, İsveç’te ise yüzde 55’i ateisttir. Allahü teâlânın kendileri için bir şey ifade etmediğini açıkça ifade etmektedirler. Sonuç olarak bu filmin gayelerinden biri de, Avrupa’da giderek azalan Hıristiyan inancını takviye etmek ve gün yüzüne çıkarmaktır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT