BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Doktora gözaltı

Doktora gözaltı

Doktorların, mesleğini uygularken dikkat etmeleri gereken hususlar ve bunlara aykırı davranışlar halinde verilecek disiplin cezaları belirlendi.ANKARA - Doktorların, mesleğini uygularken dikkat etmeleri gereken hususlar ve bunlara aykırı davranışlar halinde verilecek disiplin cezaları belirlendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Disiplin Yönetmeliği’ne göre, hasta üzerindeki mesleki etkisini tıbbi gayeler dışında kullanan doktorlara uyarı cezası gelirken her türlü iletişim mecrasında reklam maksadına yönelik yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamada bulunmak veya ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığıyla bu manada reklam yapılmasını sağlamak para cezası kapsamına alındı. Ayrıca el ilanları, tabelalar, basın ve benzeri yollarla meslektaşlar arası haksız, tıp dışı rekabete yol açacak duyurular yapmak, uzmanlık belgesi olmadan herhangi bir biçimde uzmanmış gibi tanıtım yapmak da para cezası gerektiren durumlar olarak sınıflandırıldı. Çıkar için sevk yasak Gerçeğe uygun olmayan rapor vermek, hasta kayıtlarında tahrifat yapmak, muayene ve tedavi sırasında hastaların ekonomik ve sosyal durumuna göre ayrıcalıklı uygulama yapmak, kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların gerekli tıbbi tedavi veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak ya da ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak, ilgili hukuksal düzenlemelerdeki sınırlar haricinde gebeliği kürtaj veya herhangi bir yöntemle sonlandırmak veya usule aykırı organ nakline katılanların ise meslekten men edileceği belirtildi. Meslektaşlara maddi çıkar karşılığı muayene ve tedavi için hasta göndermek, kendisine hasta sağlaması için aracı kullanmak veya herhangi bir kişiye bu sebeple çıkar sağlamak, hastaları zorunlu durumlar dışında kendisine, yakınına veya ortağına ait özel sağlık kuruluşlarına yönlendirici tavır ve davranışlarda bulunmak yasaklandı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86806
  % 0.85
 • 6.0487
  % -0.42
 • 6.7697
  % -0.56
 • 7.6879
  % -0.44
 • 250.482
  % -0.31
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT