BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Hatıra kanun bozulmaz!..”

“Hatıra kanun bozulmaz!..”

Hâkânî Mehmed Efendi “Hilye-i Peygamberî” adlı bir eser yazmış ve III. Mehmed Han’a takdim etmişti. Sultan onu mükafatlandırmak istiyordu. Mehmed Efendi bu kitabı bir menfaat karşılığı yazmadığını söyledi ancak Padişahtan “küçük” bir istekte bulundu...1600 senelerine kadar, küçük devlet memurları ve serveti ne olursa olsun halk, surların içinde kalan İstanbul’da ata binemezlerdi. “Hilye-i Peygamberî” adlı eseri yazmış olan Hâkânî Mehmed Efendi bu kitabını bitirdiği 1598 senesinde yetmiş yaşını geçmiş bulunuyordu. Vazifesi Bab-ı âlî kaleminde, evi de Edirnekapı’da idi. Padişah III. Mehmed Han, Hâkânî Mehmed Efendi’ye, bu eserine karşılık ne gibi bir mükafat istediğini sordu. Mehmed Efendi: Ona bir ev aldılar... -Estagfirullah Sultanım. Ben bu kitabı bir menfaat karşılığı yazmadım. Ancak, mademki bir ihsanda bulunmak istiyorsunuz, gördüğünüz gibi artık ihtiyarladım. Her gün Edirnekapı’ya kadar yayan gidip gelmeğe kudretim kalmadı, müsaade buyurulursa bir at istiyorum, dedi. Padişah, bu kadar kıymetli bir eser meydana getirmesine rağmen; -Mehmed Efendi sizi severiz ancak hatır için kanun bozulmaz, dediler ve eklediler: -Bâb-ı âlî civarında size bir ev alınsın! Evet, Padişahın bu ihsanıyla Hâkânî Mehmed Efendi o ihtiyar halinde her gün Edirnekapı’dan Bâb-ı âlîye yürümekten kurtuldu... Âlimleri sever ve korurdu... Sultan Üçüncü Mehmed Han çok nâzik, halîm selîm, vakûr, kerîm bir şahsiyete sâhipti. Bütün Osmanlı pâdişahları gibi iyi bir şâir idi. Beş vakit namazını dâimâ cemâatle kılardı. Devrin kaynakları dindârlığını, hazret-i Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem), Dört Halife, Eshâb-ı kirâm ve âlimlere hürmetini yazar. Bunların adı bahsedildiği an hürmeten ayağa kalkardı. Âlimleri sevip koruduğu içindir ki “Hilye-i Peygamberî” adlı eseri yazan Hâkânî Mehmed Efendi’yi, bir evle mükafatlandırmıştır. Üçüncü Mehmed Han, 1603 yılında vefât etti. Ayasofya Câmii bahçesindeki türbesine defnedildi. Ruhu şâd olsun...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT