BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bağdad gibi yüz kaleye değerdin!”

“Bağdad gibi yüz kaleye değerdin!”

İran’ın işgal ettiği Bağdad Kalesi, Sultan IV. Murad Han tarafından muhasara edildi... Ancak fetih bir türlü gerçekleşmiyordu... Vezir-i Azam Tayyar Mehmed Paşa Sultana “sabır” diliyordu... Ve bir sabah müthiş bir taarruz başladı... Tayyar Paşa en önde askeri coşturuyordu ki...Sultan IV. Murad Han, 1638 senesi Ekim ayında, daha önceden İran’ın işgal ettiği Bağdad Kalesini muhasara etti... Bir gün Dicle kenarında iken: “Bağdad’ı fethetmeden İmam-ı azam hazretlerinin türbesini ziyaret etmekten utanırım” diyordu. Her akşam siperleri geziyor ve askerin moralini takviye ediyordu. Hendekler dolmuş, kale duvarları birçok yerden yıkılmış olup yürüyüş zamanı geldiği halde yapılmıyordu... “Taarruz yakındır Sultanım” Muhasaranın 37’nci günü Vezir-i azamı huzuruna çağırıp niçin nihai hücumun yapılmadığını sordu. Vezir-i azam Tayyar Mehmed Paşa tecrübeli bir devlet adamıydı. Padişahı sakinleştirecek sözler söyledi: -Sultanım sabroluna... Sonunda şehir fetholunacak, taarruza az bir zaman vardır. Askeri acele ile kırdırmayalım... Padişah tekrar: -Senin namın, dilaverliğin ve şecaatin bu mudur? Tehirin manası nedir? diye sorunca Vezir-i azam: -Ben canımı Padişaha feda etmişim. Bu hakîr ölmekle bir şey olmaz. Allahü teâlâ kaleyi bize ihsan eylesin, dedi ve ertesi gün kaleye hücuma kalkışıldı... “Ah Tayyar Paşam!..” Bazı kuleler ele geçirilerek bayrak dikildi. Tayyar Mehmed Paşa, ön saflarda yalın kılıç kahramanca çarpışarak askeri coşturuyordu... Kale düşmek üzereydi. O anda bir kurşun Tayyar Paşa’nın alnına isabet etti ve oracıkta şehit düştü... İmâm-ı azam hazretlerinin türbesi bahçesine defnedildi... Padişah böyle bir devlet adamının şehid edilmesine çok üzüldü ve dilinden şu sözler döküldü: -Ah Tayyar Paşam!.. Bağdad gibi yüz kaleye değerdin!.. On dört sene sonra... Tayyar Mehmed Paşa şehit düşünce yerine Kemankeş Mustafa Paşa getirildi. Muhasaranın otuz dokuzuncu günü umûmî taarruza karar verildi ve sabah erkenden başlayan şiddetli hücum karşısında kale teslim alındı... Böylece on dört sene on bir ay önce bir ihânet sebebiyle Safevîlerin eline geçen Bağdat, artık kesin olarak Osmanlı idâresine geçti...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT