BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünya ve âhiret sultanı bir hakan -441-

Dünya ve âhiret sultanı bir hakan -441-

l. Ahmed Han’ın Peygamber Efendimize sevgisini ve bağlılığını ifade eden çok içli şiirleri vardır. İşte bu ince ruhlu sultan ölüm döşeğinde iken karşısında Dört Halifeyi gördü. “Yarın Resulullah Efendimiz’in yanında olacaksın” müjdesini verdiler kendisine...Sultan l. Ahmed Han (1590-1617), kalbi hayatının derinliği olan oldukça müttaki bir Padişahtı. Edebî kültürü çok yüksekti. Birçok Osmanlı Padişahı gibi Ahmed Han da iyi bir şairdi. Şiirlerinde “Bahtî” ve “Ahmedî” mahlasını kullanırdı. Peygamber Efendimize sevgisini ve bağlılığını ifade eden çok içli şiirleri vardır. İşte onlardan bir dörtlük: N’ola tâcum gibi bâşumda götürsem dâim, Kademi resmini ol hazret-i şah-i Resül’ün. Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidir, Ahmedâ durma yüzün sür kademine o gülün... Görünmeyen muhataplar İşte bu ince ruhlu Osmanlı sultanının vefat etmeden bir gün önce huzurunda bulunan Mabeynci Mustafa, Ahmed Han’ın odada muhatabını göremediği kimselere karşı dört defa; “Ve aleyküm selam” dediğine şahit oldu. Genç yaşta vefat etti Mabeynci, bir mânâ veremediği bu garip davranışların sebebini sorduğunda, Sultan Ahmed Han şu cevabı verdi: “O anda Hazreti Ebu Bekr-i Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimiz geldiler ve bana; ‘Sen, dünya ve ahiretin Sultanlığını kendine toplamışsın. Yarın Resulullah Efendimiz’in yanında olacaksın’ buyurdular.” Gerçekten de bu Hak dostu, denildiği gibi ertesi gün 28 yaşında vefat ederek sevdiklerine kavuştu...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT