BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zulümler başlıyor

Zulümler başlıyor

24 Nisan 1918 tarihinde, Kars’ı yerle bir eden Ermeni çeteleri, 1922 yılına kadar Anadolu’da ve Kafkaslarda, 517 bin 955 Türk’ü katletti. Sayısı tespit edilemeyenlerle birlikte bu rakamın 2 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.Ermeni saldırganlığına karşı kendisini savunma maksadıyla Karslı Türkler, 5 Kasım 1918 günü, ‘Milli İslâm Şûrası’ adıyla bir yerli hükümet kurdular. Böylelikle Karslı Türkler, Türk topraklarını Ermeni ve Gürcü işgalci ve yağmacılara karşı kurdukları hükümetleri ile savunma yoluna gitti. Cenûb-i Garbi- Kafkas Hükümeti parlamentosu 13 Nisan 1919’da İngilizlerin desteğinde Ermeni çeteleri tarafından basılarak dağıtıldı. Parlamentonun dağılması ile liderleri ve bölgedeki nüfuzlu Türkler, “Ermeni olaylarında savaş suçu işledikleri” gerekçesiyle tutuklanarak, Tiflis-Batum-İstanbul yolu ile Malta’ya sürgün edildiler. Türkler tarafından kurulan Cenûb-i Garbi- Kafkas Hükümeti’nin dağıtılmasıyla Kars’ta Ermeni katliamlarının önü açılmış oldu. “Kars Hükümetinin düşmesinden sonra Kars, Sarıkamış ve Karakurt havalisinde Ermenilerin Müslüman ahâliye feci zulümler yaptıkları, General Osebyan’ın emrindeki kuvvetlerin bütün bu olayların sorumlusu olduğu, Kars’ta kalan askerlerin işkence ile öldürüldükleri, bazı köylerde ahâlinin akla hayale gelmeyecek zulümlerle katledildiği; damlara doldurularak yakıldığı, süngülerle katledilerek Aras nehrine döküldükleri birçok belgede açık açık yer almıştı. Barbarca “temizlik” “Taşnak Sutyun” (Daşnak) adlı Ermeni hareketinin, Çarlık Rusya’sının silahlı desteği de dahil olmak üzere, her türlü destek ve teşvik ile bir yandan Rusya’nın yayılmacılığına hizmet ederken diğer taraftan da yörede yaşayan ve kendisini farklı etnik yapıda gören yöre insanlarını birbirine karşı kışkırtarak etnik “temizliğe” gitme yolunda yoğun çaba harcadığı bilinmektedir. 3 Mart 1918 tarihinde,Türkiye ile Bolşevik-Rusya arasında imzalanan Brest-Litovsk Anlaşmasının 4. Maddesi gereği, Ruslar tarafından daha önce savaş tazminatı olarak alınan Üç Sancak (Kars-Ardahan-Batum) boşaltıldı. Brest-Litovsk Anlaşmasını tanımayan Tiflis’teki ‘Seyim Hükümeti’ne bağlı Taşnak Ermeniler, Erzincan ve Erzurum şehirleriyle köylerinde yaptığı gibi, Kars ilindeki Türkleri de en kıyıcı ve insanlık için yüzkarası olan vahşi usullerle kırıp yok etme işine giriştiler. Ermeni çeteleri 24 Nisan 1918 tarihinde, deyim yerindeyse Kars’ı yerle bir ettiler. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Yayınlarında verilen bilgilere göre, 1906-1922 yılları arasında Anadolu’da ve Kafkaslarda, 517 bin 955 Türk, Ermeniler tarafından katledildi. Sayısı tespit edilemeyenlerle birlikte bu rakamın 2 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. 24 Nisan neyin yıldönümü? Rusya, İngiltere ve Fransa gibi devletlerin kışkırtmaları ile Türklere katliam uygulamaya başlayan Ermeni çeteleri, vatandaşı oldukları Osmanlı devletinin parçalanması için piyonluk yapıyorlardı. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu, dönemin Ermeni Patriği, Ermeni milletvekilleri ve Ermeni halkının ileri gelenlerine “Ermenilerin Müslümanları arkadan vurmaya ve katletmeye devam etmeleri halinde gerekli önlemleri alacağını” bildirmiştir. Bu uyarıya rağmen Ermeniler, katliamlarını ve isyanlarını daha da yaygınlaştırdılar. Cephe gerisinde kalan, savunmasız ve silahsız olan yüz binlerce Müslüman Türkü katletmeye devam eden Ermeni çetelerine karşı Osmanlı devletinin bir an önce gereken önlemleri alması artık bir zorunluluk haline geldi. 24 Nisan 1915 tarihinde, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletlerin Osmanlı devletini bölüp parçalayarak kendi emelleri yönünde bir oluşumu meydana getirme maksadıyla büyük çaplı para, silah ve siyasi destekleri ile kışkırtılan Ermeniler, İstanbul’da bir isyan başlatacaklardı. Bu Ermeni isyanını başlamadan etkisiz hale getirmek maksadıyla Osmanlı yönetimi, bu isyanı organize edenlerden 2 bin 345 kişi 24 Nisan 1915 tarihinde “devlet aleyhine faaliyette” bulunmak suçundan tutuklayarak Ankara ve Çankırı hapishanelerine yollandı. Tutuklanan bu kişiler, sıradan Ermeni vatandaşları değildi. Dolayısıyla, Osmanlı’da el üstünde tutulan ve en önemli kamu görevlerine kadar dahi yükselen Ermeniler ile 24 Nisan 1915 tarihinde tutuklanan terörist Ermenileri birbirine karıştırmamak gerek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT