BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kararı Meclis verecek

Kararı Meclis verecek

Bankalar Kanunu’nda yapılacak önemli değişiklikleri ihtiva eden kanun taslağı, Temmuz ayı sonuna kadar TBMM’de görüşülecek.Şener: Yeni tasarı henüz netleşmedi ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Abdüllatif Şener, Bankalar Kanun Taslağı’yla kimin bankacılık yapabileceğine dair nihai bir hükmün getirilmediğini söyledi. Taslağın bu yasama yılı içinde Meclis’e gönderileceğini, nihai haline ise Bakanlar Kurulu’nun ardından Meclis’te karar verileceğine dikkat çeken Abdüllatif Şener, taslağın yasalaşmasının yaz tatili sonrasını bulabileceğini ifade etti. Başbakanlık Merkez Binası’nda Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarı Taslağı’yla getirilen düzenlemeleri bir basın toplantısıyla açıklayan Şener, taslağın 14’ü geçici olmak üzere toplam 205 maddeden oluştuğunu söyledi. Bakan Şener, taslağın nihai bir metin olmadığını yasamanın süreç içinde iradesini metne yansıtacağını söyledi. Holdingler de kapsamda Türkiye’de kimin bankacılık hizmeti verebileceğine dair bir kriterin taslak metinde bulunmadığının sinyalini veren Şener, tasarıyla bankalar, özel finans kuruluşları, kalkınma ve yatırım bankalarına ilave olarak finansal holding şirketlerinin de BDDK’nın kapsamına alındığını açıkladı. Bakan Şener, taslakla daha önce Hazine Müsteşarlığı’nın yetki alanında olan finansal kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri hakkında düzenleme ve denetim yetkisinin de BDDK’ya verildiğini kaydetti. Offshore silbaştan... Başbakan Yardımcısı Şener, düzenlemenin IMF’ye verilen niyet mektubunda yer aldığını hatırlatarak, taslakta offshore bankacılığa ilişkin özel hükümler getirildiğini ifade etti. Banka yönetim kurulu üyelerinden oluşacak bir Denetim Kurulu’nun tesis edilmesine ilk kez taslakta yer verildiğini vurgulayan Şener, kuruluşların sınırlama ve standart oranlara ilişkin raporlama yükümlülüklerinin sadece dönem sonlarıyla sınırlandırılmadan eşiklerin aşılması durumunda raporlara dönemi beklenmeksizin Merkez Bankası ve BDDK’ya bildireceklerini ifade etti. Bakan Şener, bağımsız denetim ve iç denetime ilişkin hükümlerin uluslar arası uygulamalar ile uyumlu, gözetim ve denetimi destekleyici hale getirildiğini de sözlerine ekledi. ‘Müşteri hakkı’ getirildi Taslakta ilk kez Kredi Kuruluşları Enstitüsü’nün ihdasının getirildiğini açıklayan Şener, enstitünün eğitim programlarıyla meslek personelinin mesleki bilgiye sahip ve en iyi şekilde mesleğini icra edebilecek kişilerden oluşmasını temin edeceğini söyledi. Şener, taslakla ayrıca Tüketici Hakları ve Kredi Kuruluşları Müşterileri Uzlaşı İdaresi’nin kurulacağını kaydederek, yargı öncesi kredi kuruluşlarıyla müşteri arasındaki uyuşmazlıklar için yeni bir otoritenin getirildiğini söyledi. “İlk kez taslakla bankacılık hizmetlerinde müşteri hakkı kavramı getirildi. Yargı öncesi başvurulacak yeni bir otorite ihdas edilmiştir” şeklinde konuşan Şener, kanuna tabi kuruluşlar için derecelendirme sisteminin de getirildiğini açıkladı. Bankalara derecelendirme Bakan Abdüllatif Şener, Bankalar Kanun Taslağı’yla, BDDK’nın yetkilendireceği kuruluşların bankaları değerlendirerek not vereceğini belirterek, bilgi işlem, güvenlik gibi destek hizmetlerinin de denetim kapsamına alındığını söyledi. Ayrıca kredi verilen müşterilerin ihdas edilecek değerleme kuruluşlarınca değerlendirileceğini vurgulayan Şener, bankacılık sektöründe çalışanlar için taslakla etik ilkelerin de getirildiğini söyledi. Denetimde yerinden ve uzaktan denetim olmak üzere bütünleşik bir yapı oluşacağını belirten Şener, “Risk odaklı konsolide denetim, sadece yurt içi ve uzaktan denetimin değil sınır ötesi ve yerinde denetimin de bir parçası haline getirilmiştir” dedi. Herkes banka kuramayacak Bankalar Kanun Taslağı’nda, banka kurucularında aranacak şartların da bulunduğunu söyleyen Bakan Abdüllatif Şener, özetle şunları söyledi, “Bir kredi kuruluşunun, kalkınma ve yatırım bankasının ve finansal holding şirketinin kurucu ortağının müflis ve konkordato ilan etmiş olmaması, hakkında bu kanunun denetimi sonucu alınacak tedbirlere ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılan kuruluşlarda nitelikli paya sahip olmaması, kredi kuruluşları ile kalkınma ve yatırım bankalarının kurucusu veya ortağı olma durumunda gerekli mali güç ve itibara sahip bulunmaları, işin gerektirdiği dürüstlük ve yeteneğe sahip olmaları gerekiyor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT