BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kitaptan bir gazel Mim

Kitaptan bir gazel Mim

Gönül mürgine ser-tâ-ser cihân bâğın tolandırdum Ben anı âkıbet bir serv-i bâlâya dolandırdumGönül mürgine ser-tâ-ser cihân bâğın tolandırdum Ben anı âkıbet bir serv-i bâlâya dolandırdum Kulağına koyup evsâf-ı âb-ı 'ârız-ı yâri Merîh-âsâ dil-i pür-cûşı taşırdum bulandırdum Uyurmuş bilmedüm bülbül-misâl itdümhezâr efgân Meded ol çeşmi nergis gonca-i nâzı uyandırdum Bi-hamdi'llâhşeb-i gamda berî oldum belâsından Dil-i pervâne-i pür-sûzı şem'üm sana yandırdum Gözüm açup göricek ağladum bî-ihtiyâr anı Yine cûy-i sirişküm 'Avnîyâ benden boşandırdum
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT