BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlk peygamber Nuh diyorlar!

İlk peygamber Nuh diyorlar!

Hacılara dağıtılan Ehl-i sünnet vel-cemaat inancı isimli kitapta, Hz. Nuh’tan önceki peygamberler inkâr ediliyor. Delil olarak şu âyet gösteriliyor:Hacılara dağıtılan Ehl-i sünnet vel-cemaat inancı isimli kitapta, Hz. Nuh’tan önceki peygamberler inkâr ediliyor. Delil olarak şu âyet gösteriliyor: (Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, evlatlarına, İsa’ya, Eyyüb’e, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Davud’a da Zebur’u verdik.) [Nisa 63] Burada bütün peygamberler bildirilmiyor. Mesela Âdem, İdris, Hud, Sâlih, Lut, Şuayb, Musa, Zekeriyya, Yahya [aleyhimüsselam] gibi peygamberlerin ismi geçmediği için bunlara vahiy gelmedi, bunlar peygamber değildir denebilir mi? Aşağıdaki âyet-i kerime, Nuh aleyhisselamdan önce, o kavme peygamberler geldiğini, fakat o peygamberleri yalandıkları bildirilerek buyuruluyor ki: (Nuh kavmi, peygamberleri yalancılıkla itham etti.) [Şuara 105] Eğer sadece Nuh aleyhisselam olsa idi, mürselîn denmezdi. (Kavmi Nuh’u yalanladı) denirdi. İdris, Şit ve Âdem [aleyhimüsselam]’in peygamberliklerini inkâr ediyorlar. İdris aleyhisselam, Şit aleyhisselamın torunlarındandır. Hz. Şit, Hz. Âdem’in oğlu olup peygamber olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. Diğer ikisinin Kur’an-ı kerimde isimleri geçmektedir. Bunları inkâr, Kur’an-ı kerimi inkâr olur. Kur’an-ı kerim tevili imkânsız bir şekilde şöyle bildiriyor: (İdris de pek doğru bir insan, bir peygamberdi.) [Meryem 57] Her âyeti inkâr gibi, bu âyeti de inkâr küfürdür. İki hadis-i şerif meali de şöyledir: (Mirac’ta, ikinci göğe vardık. Cibril, bekçisine “Kapıyı aç” dedi. Melek Ona dünya semasının bekçisininkine benzer sorular sordu. Hz. İdris’e uğradığımda bana şöyle dedi: “Merhaba ey salih Peygamber ve salih kardeş.” Ben “Bu kim?” diye sordum. Cebrâil, “Bu İdris Peygamberdir” dedi.) [Buhari, Müslim, İ.Ahmed] (Resullerin ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed’dir. İsrail oğullarının nebilerinin ilki Musa ve sonuncusu İsa’dır. Kalem ile yazan ilk peygamber ise İdris’tir.) [Hakîmi Tirmizi] İlk peygamber Hz. Âdem, ilk peygamberdir. Kur’an-ı kerimde de buyuruluyor ki: (Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem’i, Nuh’u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini [peygamber] seçip âlemlere üstün kıldı.) [Al-i imran 33] (İşte bunlar, Allahın kendilerine nimetler verdiği nebilerden Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte [gemide] taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir.) [Meryem 58] Âdem aleyhisselamın ilk peygamber olduğunu bildiren bir hadis-i şerif de şöyledir: (Peygamberlerin ilki Âdem aleyhisselamdır.) [Taberani] Ehl-i sünnetin reisi ve Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı a’zam hazretleri de buyuruyor ki: Resullerin ilki Âdem aleyhisselam, sonuncusu Muhammed aleyhisselamdır. (Fıkh-ı ekber) Peygamberlerin bir kısmını inkâr etmek küfür olur. İşte bir âyet-i kerime meali: (Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmaya çalışıp “Bir kısmına inanır bir kısmını inkâr ederiz” diyerek ikisi arasında bir yol tutanlar, işte onlar kâfirlerin ta kendisidir.) [Nisa 150]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT