BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dinlerarası diyalog tuzağı

Dinlerarası diyalog tuzağı

Türkiye’de bir kısım ilahiyatçı ve dine saygılı tanınan yüksek tirajlı gazetelerin bazı yazarları dinlerarası diyalog ve hoşgörü tuzağına düşmektedir.Türkiye’de bir kısım ilahiyatçı ve dine saygılı tanınan yüksek tirajlı gazetelerin bazı yazarları dinlerarası diyalog ve hoşgörü tuzağına düşmektedir. Hatta 1998’den beri dinler arası diyaloğun mahiyetini bilmeyen bazı bürokrat ve politikacılar gafletle de olsa misyonerlerin faaliyetlerine, Hıristiyanlığın Türkiye’de yayılması ve güçlenmesine hizmet ettikleri inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. 30 yılık yazarlık hayatımdaki iddialarım hep belgelere dayalıdır. Katolik Kilisesi (Vatikan)’nin Papa’nın imzası ile neşredilen dini bilgiler kitabı “Cathecism”de “Dinlerarası diyalog”u şöyle tarif eder: “Misyonerlik görevi (şimdiki) İncil’i daha henüz kabul etmemiş (yani Hıristiyan olmamış olanlarla) saygıya dayalı bir diyaloğu öngörür.” Burada “henüz İncil’le tanışmamış ve kabul etmemiş olanları” “Cathecisme”nin 359. maddesinde şöyle tarif etmektedir: “Aziz Paul der ki: İnsan soyu iki kaynaklıdır. Bir tanesi Âdem, bir tanesi Mesih’tir. Ama Mesih, Âdem’i yaratırken kendi suretini de ona vermiştir.” İslâmiyete göre bu sözler küfürdür. Hazreti İsa asla yaratan değildir. Allahü teâlâ ilk insan Hazreti Âdem ile Hazreti İsa’yı yaratmıştır. Tekrar ediyorum, sadece “ol” emri ile âlemleri yoktan yaratan Allahü teâlâ Hazreti Âdem ve Hazreti İsa’yı yoktan yaratmıştır. Her ikisi de Allahü teâlânın kulu ve peygamberidir. Değiştirilmeyen gerçek İncil’i ‘yani Hazreti İsa (Aleyhisselam)a ineni’ Müslümanlar kabul eder. Papa ve dinlerarası diyalog Şu andaki Papa 2. J. Paul’e göre: “Diyalog bir ve üç olan tanrının kendi hayatına dayanır... Böylece diyalog Kilisenin kurtarıcı misyonunun bir parçasıdır; gerçekten bu bir ‘kurtuluş diyaloğu’dur. Çünkü böyle hakiki bir diyalog bir Hıristiyan için inandığını pratiğe dökmektir. Saygı göstermek ve dinlemek suretiyle başkalarına İncil’in mesajını öğretmektir.” Ve yine Papa’ya göre: “Biz her ne kadar Hıristiyan olmayan dinlerin manevi ve ahlaki değerlerini tanıyor, saygı gösteriyor, onlarla diyaloğa hazırlanıyor ve din hürriyetini savunmak, insanlık kardeşliğini tesis etmek, kültür, sosyal refah ve sivil iradeyi temin gibi hususlarda diyaloğa girmek istiyorsak da dürüstlük bizi gerçek karakterimizi açıkça ilan etmeye mecbur etmektedir. Yegane gerçek din vardır. O da Hıristiyanlıktır.” (Papa’nın bu sözleri gerçek dışıdır. Asla samimi değildir.) Kaynak: 1- Cathecism sayfa 227 madde: 856, 2- John Paul 2. Redemptoris Missio, libreria Editrice Vaticana Roma 1991 sayfa: 55 Konu misyonerlikle ilişkili mi? Vatikan’ın dinlerarası diyalog sekreteryasının ilk başkanı Kardinal Marella’nın ilgililere yolladığı mektupta: “Faaliyetlerimizle, kilisenin misyoner faaliyetlerini yürüten S. Cogregation de propaganda Fide teşkilatının misyonerlik faaliyetlerinin kanunen mümkün olmadığı yerlerde ve ülkelerde dinlerarası diyaloğa yardımcı olmaya ve boşluğu doldurmaya çalışarak, misyonerlere yardımcı olunacaktır.” Hıristiyanlar (katolik-Protestan-Ortodoks) ve çeşitli tarikatlar birbiriyle diyalog kurmazken; Türkiye’de dinlerarası diyalog ile ne yapılmak isteniyor? Biz Müslümanların vazifesi diyalog değildir. Tebliğdir. ..... Not: Bu konuda geniş bilgi edinmek isteyen: 1- Mehmet Oruç’un “Dinlerarası Diyalog Tuzağı” Arı Sanat Yayınevi Çatalçeşme Sok. No: 19/1 D/3 Cağaloğlu-İstanbul Tel: 0212 520 41 51 2- Prof. Dr. Haydar Baş’ın “Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler” adlı kitaplarından istifade edebilirler. İcmal Yayınları Mahmutbey Cad. No: 5 Şirinevler-İstanbul Tel: 0212 552 67 87
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 86072
  % 1.74
 • 6.0742
  % -0.37
 • 6.8075
  % -0.15
 • 7.7293
  % 0.17
 • 251.383
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT