BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Duâ ederken

Duâ ederken

Kur’an-ı kerimde, (Duâ edin, duânızı kabul ederim), hadis-i şerifte ise, (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten hayâ eder) buyuruldu.Kur’an-ı kerimde, (Duâ edin, duânızı kabul ederim), hadis-i şerifte ise, (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten hayâ eder) buyuruldu. Fakat duânın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır: 1- Duâya, Euzü Besmele, Allahü teâlâya hamdü sena ve Resulüne salâtü selam ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, (Sübhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab) derdi. Allahü teâlâ, salevat-ı şerifeyi kabul eder. Duânın başı ve sonu kabul olunca, ortası da kabul olur. İki diz üzerine kıbleye karşı oturup, önce, günahları için istigfar okumalı, sadaka vermeli ve duâyı üçten fazla tekrar etmelidir! 2- İmanı doğru olmalıdır! (Bid’at ehlinin duâsı kabul olmaz) buyuruldu. 3- Farzları yapıp haramlardan sakınmalıdır! Bir hadis-i şerifte de, (Haram yiyenin duâsı kabul olmaz) buyuruldu. Hadis-i kudside de, (Kulum bana ancak farzları yapmakla yaklaşır, nafile ibâdetleri de yapınca, onu çok sever, her istediğini verir, imdadına yetişirim.) buyuruluyor. Ebu Süleyman Hattabi hazretleri buyurdu ki: Bu hadis-i kudside bildirilen kişilerin duâsı kabul olur, duâ ettikleri de, muratlarına kavuşur. Duâ şuurla edilmelidir 4- Uyanık kalble duâ etmelidir! Hadis-i şerifte, (Kabul edileceğine inanarak duâ edin, gafletle edilen duâ kabul olmaz.) buyuruldu. 5- Acele etmeden, kabul olana kadar devam etmeli! Hadis-i şerifte, (Duâ ettim, kabul olmadı diye acele etme! Allah’tan çok iste! Çünkü kerem sahibinden istiyorsun.) buyuruldu. 6- Belâ gelmeden önce duâ etmelidir! Hadis-i şerifte, (Darda duâsının kabul edilmesini istiyen, genişken çok duâ etsin!) buyuruldu. 7- Yalvararak duâ etmelidir! Hadis-i şerifte, (Allah’a yalvararak edilen duâ kabul olur) buyuruldu. (Ebu Yala) 8- Kıymetli vakitleri gözetmelidir! Cuma günü ve gecesi ile öğle ile ikindi arası, ezan ve ikamet arası, Recebin ilk, Şabanın 15. gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, seher vakti gibi kıymetli zamanları ganimet bilmelidir! Hadis-i şeriflerde, (Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan duâ kabul olur.) ve (Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstigfar eden yok mu, onu magfiret edeyim. İstiyen yok mu, istediğini vereyim, duâsını kabul edeyim.) buyuruldu. Allahü teâlâ iyileri överken, (Seher vaktinde istigfar ederler) buyuruyor. (Zariyat 18) Hz.Yakup, kıymetli vakit olduğu için, çocuklarına (Sizin için yakında [seher vakti] istigfar edeceğim) dedi. (Yusüf 98) 9- Kıymetli halleri gözetmelidir! Aile ve vatandan uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlas suresi okunduktan sonra, yağmur yağarken, oruçlu iken, kalbinde incelik hissedince duâ etmelidir! Çünkü kalbdeki incelik, rahmetin giriş kapısının açık olduğuna işarettir. Hastanın duâsı makbuldür! Hadis-i şerifte, (Dertli müminin duâsını ganimet bil!) buyuruldu. İsm-i a’zamla duâ etmeli 10- İsm-i a’zam ile duâ etmelidir: 1- Hz. Aişe anlatır: Abdest aldım ve iki rekat namaz kılıp, (Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entagfireli ve terhameni) duâsını okudum. Resulullah, gülümseyerek (Bu duânın içinde ism-i a’zam var) buyurdu. 2- Peygamber efendimiz, (Allahümme inni es-elüke bienne lekelhamd la ilahe illa ente ya hannan, ya mennan, ya bediassemavati vel erdı, ya zel-celali vel-ikram) okuyan kişiye, (İsm-i a’zamla yapılan duâ kabul olur ve dileği yerine gelir.) buyurdu. 3- Yine buyurdu ki: (“La ilahe illallahü vallahü ekber, la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir, la ilahe illallahü ve la havle vela kuvvete illa billah” diye duâ eden, dileğine kavuşur.) 4- Yine buyurdu ki: (İsm-i a’zam, “Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim” ile “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum” ayeti içindedir.) 5- (Ya zelcelali vel-ikram) diyen birine de, (Alla’htan ne istersen iste, kabul olur) buyurdu. 6- (La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin) ile duâ edenin duâsı kabul olur. Kırk defa okumalıdır! 7- Şu duâlarda da ism-i a’zam vardır: (Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim), (Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum), (Ya bediassemavati vel erdı) Bu şartlara uyamayan kimse, bunları yapabilen salih birinden duâ istemelidir! Birinin gıyabında yapılan duâ kabul olur.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT