BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Deniz’e AB standardı

‘Deniz’e AB standardı

Kirliliğin önlenmesi ve iç sularımız ile boğazların emniyeti için, Denizcilik Müsteşarlığının görev alanları genişletiliyor. İlk olarak gemilerin seyirleri sıkı denetime tutulacak ve caydırıcı para cezaları uygulanacak.ANKARA- Avrupa Birliği uyum programı çerçevesinde yeniden yapılandırılması gündeme gelen denizcilik sektöründe; 50 yıldan bu yana yürürlükte bulunan “deniz emniyeti” ve “gemi kaynaklı kirlenmenin önlenmesi” kanularında önemli değişikliğe gidiliyor. Sektörde reform olarak nitelendirilen yeni bir düzenleme ile boğazlarımız dahil tüm kara sularımızda, uluslararası gemi seyirleri daha etkin kontrol altına alınarak kirliliğin büyük ölçüde önlenmesi sağlanacak. Alınacak tedbirler sonrasında Türk ve yabancı gemileri için etkin bir denetim mekanizması oluşturulacak. Üzerinde çalışılan deniz emniyeti ve gemi kaynaklı kirlemenin önlenmesi hakkındaki kanun tasarısı; bu alanda etkinliğin artırılması için Denizcilik Müsteşarlığına geniş yetkiler getiriyor. Denizcilik Müsteşarlığının bu konuda hazırladığı önerisinin kabul edilmesi halinde; denizcilikle ilgili alınacak tedbir ve denetimler ile cezai müeyyide uygulamaları kurum tarafından doğrudan yapılacak. Milletlerarası kriterler Yarım asırdan bu yana yürürlükte bulunan ve güncelliğini büyük ölçüde kaybeden ‘Deniz Emniyeti ve Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Kanunu’ tasarısı ile; emniyetin sağlanması ve gemilerin yaptığı kirlenmenin önlenmesi için etkin bir denetim ve kontrol sisteminin kurulması amaçlanıyor. Yeni düzenleme; mevzuatın uluslararası ilgili sözleşmelerin hükümleri ve Avrupa Birliği hukuku ile uygunlaştırılması, deniz emniyetinin sağlanması ve gemi kaynaklı kirlenmenin önlenmesi konularındaki uluslararası sözleşmelerin ve Avrupa Birliği hukukunun Türkiye’ye verdiği ulusal yükümlülüklerin yerine getirilmesini de hedefliyor. Türk limanlarına gelen veya Türk iç sularını, kara sularını, bitişik bölgelerini ve münhasır ekonomik bölgelerini kullanan yabancı gemilerin kontrolüne ilişkin yükümlülüklerin; ilgili uluslararası sözleşmelere uygun takibinin yapılması ile ilgili kanun ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen hükümlere ilişkin ihlaller ve cezaları da yeniden belirlenecek. Kimleri kapsayacak! ‘Deniz Emniyeti ve Gemi Kaynaklı Kirlenmenin Önlenmesi Kanunu’ tasarısı çerçevesinde; Türk gemilerine, Türk limanlarına gelen, demirde olan veya Türk iç suları ve kara sularında herhangi bir deniz alanında; herhangi bir amaçla bulunan veya seyreden yabancı gemilerle ilgili yaptırımları kapsayacak. Yeni düzenleme Türkiye’nin bitişik bölgesinde ve münhasır ekonomik bölgesinde bulunan veya seyreden yabancı gemileri de kapsayacak. Bununla birlikte düzenleme; Türk iç sularında, kara sularında, bitişik bölgelerinde veya münhasır ekonomik bölgelerinde bulunan veya seyreden milliyeti olmayan gemileri de; kanun hükümlerinin özellikleri ve faaliyetleri dikkate alınarak uygun olduğu ölçüde bağlayacak. Yabancı devlet gemilerini bu kurallar dışında tutacak olan yeni düzenlemenin; Türk devlet gemilerini de özellikleri ve faaliyetleri dikkate alınarak makul ve uygulanabilir olduğu ölçüde kapsaması bekleniyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 96840
  % -0.05
 • 5.793
  % -0.19
 • 6.5136
  % -0.06
 • 7.5167
  % -0.22
 • 238.007
  % 0.06
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT