BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sadakat timsali Ohrili Hüseyin Paşa

Sadakat timsali Ohrili Hüseyin Paşa

Ohrili Hüseyin Paşa, Sultan İkinci Osman Han’ın Sadrazamı idi. Yeniçeri isyanında asiler Hüseyin Paşa’yı yakaladılar. O, ölüm esnasında bile kendi canını hiçe sayarak Padişahı düşünüyor ve isyancılara, “Pâdişâhınız Ocağınıza sığındı, mürüvvet sizindir, onu bu hakârete lâyık görmeyin!” diye yalvarıyordu...Sultan İkinci Osman Han’ın Sadrazamı olan Hüseyin Paşa, Lehistan Seferinde bulundu. “İkinci Osman vakası” sırasında Dilaver Paşa’nın ocaklılar tarafından öldürülmesi üzerine Veziriâzamlığa getirildi. Ancak isyan giderek büyüdü. Sultan Osman, Üsküdar’a geçip Bursa’ya gitmek istediyse de Hüseyin Paşa ile Bostanbaşı bunu uygun bulmadılar ve Pâdişâhın Ağa Kapısına gitmesini istediler... Ölüm anında bile... Hüseyin Paşa Şehzâdebaşı’ndaki yeniçerileri iknâ ederek Sultan Osman’ı Ağa Kapısına götürdü. Ancak Sultan Osman, Ağa Kapısından alınıp Orta Câmi’ye götürüldüğü esnâda Hüseyin Paşa’yı yakalayan âsi yeniçeriler derhal öldürdüler. O ölüm anında; “Yoldaşlar, Pâdişâhınız Ocağınıza sığındı, mürüvvet sizindir, Pâdişâhınızı bu hakârete lâyık görmeyin!” diye yalvardı. “Bu mazlum bî-günâh idi” Sultan İkinci Osman Han, Yeni Odalara getirildiği sırada yolda Hüseyin Paşa’nın cesedini görünce ağlayarak; “Bu mazlum bî-günâh idi. Her zaman bana kul hakkında iyilik söylerdi. Bunun sözünü dinleseydim başıma bu işler gelmezdi!” demiştir. Hüseyin Paşa Beşiktaş’ta Yahyâ Efendi Türbesi mezarlığına defnedildi. Paşanın, memleketi Ohri’de pekçok hayırlı eserleri mevcuttur. Ayrıca Çırağan Sarayı’nın bulunduğu yerde bir dergah yaptırmıştır...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT