BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Edebiyat birleştirmeli

Edebiyat birleştirmeli

Uluslararası İslamî Edebiyat Birliği Başkanı Prof. Dr. Abdül Kuddüs Ebu Salih, İslamî edebiyatın hedefleri doğrultusunda, ahlakın ve faziletin yayılması, gençlere temiz, birleştirici, insani edebiyat ürünlerinin sunulması konusunda çalıştıklarını söyledi.Dünyanın pek çok noktasında şubesi bulunan Dünya İslamî Edebiyat Birliği Başkanı Prof. Dr. Abdül Kuddüs Ebu Salih, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deydi. Fatih'teki İslamî Edebiyat Vakfı'nı ziyaret eden Ebu Salih, "Müslüman Dünyada İslamî Edebiyat" başlıklı bir konuşma yaptı. İslamî Edebiyatı, dünyada olup bitenleri sanatkârane bir tarzda ifade etmek olarak tanımlayan Ebu Salih, "Edebiyat, sanatla alakalı bir kavramdır ve dünyanın neresinde olursanız olun bu anlaşılır. İslamî Edebiyat da İslamî tasavvuru temsil eden bir edebiyat türüdür." diye konuştu. Günümüzde iki ayrı edebiyat anlayışı olduğunun altını çizen Ebu Salih, "Bunlardan biri 'sanat sanat içindir' anlayışıdır ki bunda dini ve ahlaki hassasiyet aranmaz, sadece güzellik ve sanat vardır ki bu anlayış günümüzde çöküp gitmiştir." dedi. Günümüz yaygın ekollerinin ideolojik ekoller olduğunu kaydeden Ebu Salih, komünist veya liberal olabilen bu ekollerin fikir telkinlerini esas aldığını ve fikirleri empoze etmekten ileri gidemediğini savundu. İslamî edebiyatın, fikri, dini, ideolojik hassasiyetleri gözettiğini hatırlatan Ebu Salih, derneklerinin İslamî edebiyatın hedefleri doğrultusunda, ahlakın ve faziletin yayılması, gençlere temiz, birleştirici, insani edebiyat ürünlerinin sunulması konusunda çalıştıklarını söyledi. Yanlış tanımlanıyor İslamî edebiyat tanımının başından bu yana yanlış yapıldığını söyleyen Ebu Salih, "İslamî edebiyatın, namaz, hac, zekat gibi dini konular çerçevesinden çıkamadığını zannediliyor ki bu İslamî edebiyatı anlamamak olur." dedi. İslamî edebiyatın insanları İslamî güzelliklere, hassasiyetlere doğru yönlendirdiğini belirten Ebu Salih, edebiyatın dünyada olup bitenleri sanatkarane ifade ettiğini, İslamî edebiyatın da bu sanatkarane ele alış ve anlatımda İslamî prensiplere sadakat esasına dayandığını anlattı. Varoluşçu, Marksit, Liberalist gibi edebiyat türlerinin hayata materyalist açıdan baktığını vurgulayan Ebu Salih, "İslamî edebiyatı bunlardan ayıran özellik, İslamî edebiyatın dünyaya ve insana İslamî pencereden bakıyor olmasıdır. İslamî edebiyat kainatın yaratıcısı olan Allahü teâlânın gösterdiği istikamette olan bitenlere bakar, sanatkârane bir eser ortaya koyar. İslamî edebiyatın başlı başına müstakil bir özelliği olan bir ekol olmasının sebebi, diğerlerinin insan kaynaklı bir ideolojiyi esas almaları, İslamî edebiyatın ise ilahi kaynaklı olmasıdır" şeklinde konuştu. İnsan fıtratına uygun olan tek edebiyat türünün İslamî Edebiyat olduğunu altını çizen Ebu Salih, "İslam inancına ters düşmemek tek kayıttır. Edebiyatın gücü ortada, siz iyiye kullanırsanız çok yerinde, kötüye kullanırsanız ise felaket olur. Binlerce temiz dimağlar hakkın yerine batılla kirlenir. İnsanlar şehevi arzuların girdabına düşer, kutsal değerler ayaklar altına alınır." diye konuştu. Kitaba ilgi azaldı Ebu Salih, televizyon ve internet gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla insanların kitaba olan ilgisinin hayli azaldığını ifade eden Ebu Salih, "İlmi eserlerin zaten müşterisi yok, dolayısıyla edebi eserlerin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bunun için Müslüman edebiyatçılara düşen önem de bir kat daha artıyor." diye konuştu. Televizyonlarda yayınlanan filmler ve dizilerin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Ebu Salih, "Biz İslamî edebiyat mensupları olarak bu türlü eserler vermezsek meydan yanlış yönlendirme yapanlara kalacaktır, bu da ahlaki bir çöküntüyü beraberinde getirir" diye konuştu. İslamî edebiyatçıların bu etkileyici özelliğinin farkına vararak, insanları ahlaki çözülmeye, dinsizliğe sevketmesini önlemek için Müslümanların kendilerine has edebiyatları olmasını istediklerini ve Dünya İslamî Edebiyat Birliği'ni kurduklarını anlattı. Siyasi bir teşkilat değiliz Siyasi bir teşkilat olmadıklarının altını çizen Ebu Salih hangi parti ve cemaatten olursa olsun bütün Müslümanları kucaklamaya çalıştıklarını belirtti. Siyasetin, çıkarlar çatışması esasına dayandığını kaydeden Ebu Salih, İslamî edebiyatın ise "Müslümanlar kardeştir" hadis-i şerifinden hareket ettiğini ve onları birleştirdiğini ifade etti. Dünya İslamî Edebiyat Birliği'nin, İslamî edebiyata inanan edebiyatçıları biraraya topladığını belirten Ebu Salih, Suudi Arabistan, Mısır, Fas, Ürdün, Türkiye, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Yemen ve Malezya'da şubeleri olduğunu söyledi. Ebu Salih, üç senede bir konferanslar düzenleyen, 20 dergi, 2 gazete ve farklı dillerde çok sayıda kitap yayınlayan derneklerinin binlerce müslüman edebiyatçıyı bu vesileyle bir çatı altında topladığını ifade etti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT