BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dolu dolu bir ömür Maktul İbrahim Paşa

Dolu dolu bir ömür Maktul İbrahim Paşa

Kânûnî’nin veziri Maktul İbrahim Paşa, Macaristan Seferine serdar tâyin edildi... Mohaç Meydan Savaşında önemli rol oynadı... Anadolu’da sapık inançlarını yaymak isteyen Kalender Şah’ı cezâlandırdı... “Kapitülasyonlar”a imza koydu... Hiçbir sadrâzamın erişemeyeceği derecede şan ve şerefe erişti...Maktul İbrahim Paşa, (Makbul veya Pargalı olarak da bilinir) Parga’da doğmuş ve Bosna Beylerbeyi İskender Paşanın bir akını sırasında ele geçirilerek o sırada Kefe sancakbeyi olan Şehzâde Süleymân’a (Kânûnî’ye) hediye edilmiştir. Daha sonra Şehzâde Süleymân ile birlikte Manisa’ya geldi ve burada Müslüman-Türk terbiyesiyle yetiştirildi. Arapça, Farsçanın yanında bâzı batı lisanlarını da bilen İbrâhim, Şehzâde Süleymân pâdişâh olunca İstanbul’a getirilerek sarayda mühim görevler verildi... Kalender Şah’ı cezâlandırdı Kanuni Sultan Süleyman Han’ın ilk vezirlerinden olan Maktul İbrahim Paşa, 1526’da Macaristan Seferine serdar tâyin edildi. Öncü kuvvetlerin başında sefere çıkan İbrâhim Paşa, yol üzerindeki Petervaradin ve Uylak kalelerini fethetti. Mohaç Meydan Savaşında Osmanlı ordusunun sağ kanadına kumanda etti ve zaferin kazanılmasında önemli rol oynadı. Mohaç Zaferinden sonra, Anadolu’daki isyânları önlemek üzere harekete geçen İbrâhim Paşa, Anadolu’da sapık inançlarını yaymak isteyen Kalender Şah’ı cezâlandırdı ve buralarda nizâmı tekrar kurdu. Viyana Kuşatması esnâsında kıyâfet değiştirerek asker içine girip bir cengâver gibi çarpışarak orduyu gayrete getirmeye çalıştı. Fakat mühimmâtın azalması ve mevsimin uygun olmaması üzerine kuşatma kaldırıldı. “Kapitülasyonlar”ı o imzaladı... İran ile Osmanlı Devleti arasındaki Bağdat, Bitlis ve Azerbaycan vâlilerinin takındıkları kötü tavır sebebiyle çıkan karışıklıkları ortadan kaldıran İbrahim Paşa’nın İstanbul’a döndükten sonra, ilk işi Fransa ile ileriki târihlerde “Kapitülasyon” denilen anlaşmaları yapmak oldu (1536). Osmanlı Devletinin târihi içinde hiçbir sadrâzamın erişemeyeceği derecede şan ve şerefe erişen, kâbiliyeti ve iktidârı ile devletin umûmî vaziyetine tesir eden İbrâhim Paşa, 15 Mart 1536’da sarayda kaldığı bir gece, siyâsî sebeplerden dolayı öldürüldü ve Galata’daki Cânfedâ Zâviyesine defnedildi...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT