BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Teyemmüm ne ile yapılır?

Teyemmüm ne ile yapılır?

Ameliyat oldum, abdest alamıyorum. Teyemmüm topraktan başka hangi maddelerle yapılır?Sual: Ameliyat oldum, abdest alamıyorum. Teyemmüm topraktan başka hangi maddelerle yapılır? CEVAP: Teyemmüm toprak cinsinden olan kum, kireç, alçı, taş, mermer, çimento, sırsız fayans, sırsız porselen, sırsız çanak çömlekle, tuğla ile olur. Eller kireçli, topraklı veya taşlı duvara sürmekle de teyemmüm edilir. Hangisi kolay ise o yapılır. Sual: Bir toprak ile kaç defa teyemmüm edilebilir? CEVAP: Bir topraktan birkaç kimse teyemmüm edebilir. Çünkü, teyemmüm edilen toprak, kum ve benzerleri, müstamel olmaz. Yani o toprakla aylarca teyemmüm edebilir. Teyemmümden sonra, elden, yüzden dökülen toz müstameldir. Hastaya hizmet Sual: Abdest almama bir başkası yardım edebilir mi? CEVAP: Edebilir. Hastanın çocuğu ve ücret ile tuttuğu kimse, abdest için yardıma mecburdur. Hasta başkalarından da yardım ister. Fakat, başkaları yardıma mecbur değildir. Karı koca da, birbirlerine abdest aldırmaya mecbur değildir. *** Sual: Küpe deliğinde, küpe yoksa ve delik açıksa kulağı ıslatırken, delik ıslanırsa, yetişir mi? İplik falan takmak gerekir mi? CEVAP: Evet yetişir, iplik takmak gerekmez. *** Sual: Cünüp kimse neler yapamaz? CEVAP: Cünüp, Besmele çeker, dua okur, la ilahe illallah der, salevat okur. Hatta Fatiha, Rabbenâ âtinâ gibi âyetleri de dua niyetiyle okuyabilir. Sadece Mushafı tutamaz ve Kur’an okuyamaz. Camiye giremez. Tırnak kesmesi, tıraş olması mekruh olur. Hayzlının tırnak kesmesi mekruh olmaz. *** Sual: Erkek çocuklar büluğa kaç yaşında ulaşır? Büluğa ulaşmadığı müddetçe dinî emirlerle yükümlü olmaz mı? CEVAP: 12 yaşından itibaren büluğa ulaşır. Eğer 15’ini doldurduğu halde, hâlâ büluğa ermemişse, ermiş kabul edilir, dini emirleri yapmakla yükümlü olur. Çeşitli dualar (Günde 25 defa (Allahümmagfir lî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât el ahyâ-i minhüm vel emvât bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn) okuyan, âbidlerden olur.) [Miftâh-ün-necât] (Kim sabah-akşam yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevâb kazanamaz.) [Deylemî] (Gece Amenerresûlüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki âyeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibâdetle geçirmiş sevâbı verilir.) [Şir’a] (Tebârekeyi okumadan yatma! Ölürsen kabirde yoldaş olur. Kabir azâbını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nâil olur.) [Ey Oğul İlm.] (Yatağa abdestli girip zikreden, uyanana kadar namazda sayılır. Bir melek onun için ibâdet eder. Uyanınca, yine zikrederse, o melek, onun affı için duâ eder.) [İbni Hibbân] (Gece Yâsin okuyanın günâhları affolur.) [Beyhekî] (Eve girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.) [T.Kurtubî] (Evinden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, yetmiş melek, evine gelinceye kadar duâ ve istiğfâr eder.) [Ey Oğul İlm.] (Günde 70 istigfâr okuyanın, 700 günâhı affolur.) [Deylemî] (İstigfâra devam eden, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İ.Mâce]
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT