BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üst kurullar şeffaflaşıyor

Üst kurullar şeffaflaşıyor

Başbakanlığa sunulan tasarıya göre üst kurullarda üyelerin görev süresi 6 yılla sınırlandırılıyor. Yüksek maaşlara son verilen kurul üyelerinin sayısı 7, görev süresi 6 yıl oluyor. Mal beyanında bulunma mecburiyeti olan üyelere borsa da yasak.ANKARA- Kamuoyunda en çok eleştiri konusu olan üst kurullarla ilgili denetim, maaş ve görev süresinin sınırlandırılmasını düzenleyen tasarı üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Başbakanlığa sunulan tasarı 28 esas, 4 de geçici maddeden oluşuyor. Tasarı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TMSF, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Telekomünikasyon Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’nu kapsayacak. Üyelere borsa yasağı Üst kurulların yönetim kurulları 7 üyeden oluşacak. Üyeler, en az 10 yıllık tecrübe şartını taşıyanlar arasından Bakanlar Kurulu tarafından atanacak. Kurul başkanını ve ikinci başkanını da yine üyeler arasından Bakanlar Kurulu atayacak. Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süresi 6 yılla sınırlı olacak. Süresi biten başkan ve üyeler yeniden atanamayacaklar. Kurul başkan ve üyeleri, bilimsel amaçlı ders ve konferans gibi etkinlikler hariç, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamayacaklar, ticaretle uğraşamayacaklar, kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektördeki ortaklıklarda pay sahibi olamayacaklar. Kurul başkan ve üyeleri ile eş ve velayeti altındaki çocukları göreve başlamadan önce maliki oldukları menkul kıymetleri satmak suretiyle elden çıkarmak zorunda olacak. Kurum personeli hakkında da aynı düzenleme geçerli olacak. Ücret sınırlaması Kurul üyeleri ve diğer personel, kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve ticari sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile açıklayamayacaklar. Kurul üyeleri atandıkları ve görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde mal beyanında bulunacak. Kurullarda çalışan personel başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemeyecekler. Kurul başkanına Başbakanlık Müsteşarının, üyelerine ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının her türlü ödemeler dahil aylık net ücreti tutarında aylık ücret ödenecek. Şeffaflık esas olacak Kurum gelirleri bir bankada açılacak hesapta toplanacak. Kurumun gelirleri ile giderleri arasındaki olumlu fark, kurum bütçesinde öngörülen harcamalar dikkate alınarak her üç ayda bir hazineye aktarılacak. Kurumlarda hukuka uygunluk denetimi, mali denetim ve performans denetimi yapılacak. Tasarıda yer alan geçici madde ile de üst kurullarda halen geçici görevle çalışan personelin görevlerinin kendiliğinden sona ermesi öngörülüyor. Söz konusu personel bir ay içinde kurumuna geri dönecek. Üst kurullardaki ücretlerin yüksek olması nedeniyle çok sayıda kamu çalışanı buralarda geçici görevli durumunda çalışıyor. Üst kurullarda kimin maaşı ne kadar? Düzenleyici ve denetleyici kurumların yöneticilerinin maaşları Başbakanlık Müsteşarının aldığı maaşla sınırlandırıldı. İşte üst kurullarda maaşlar: * Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK: Başkan 3.6 milyar lira, üyeleri 3.4 milyar lira * Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Başkan 3.6 milyar, üyeler 3.4 milyar lira * Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK): Başkanı 4 milyar 55 milyon, ikinci başkan 3 milyar 713 milyon, üyeler 3.5 milyar lira * Kamu İhale Kurumu: Başkan 4.1 milyar lira, başkan yardımcısı 3 milyar 59 milyon, baş hukuk danışmanı 3 milyar 6 milyon lira, * Rekabet Kurulu: Başkan 2 milyar 890 milyon, kurul üyeleri 2 milyar 262 milyon lira. Ayrıca yılda 6 maaş ikramiye, * SPK: Başkan 4 milyar 575 milyon, üyeler 4 milyar 123 milyon, başkan yardımcısı 3 milyar 210 milyon lira * Telekomünikasyon Kurumu: Başkan 4.1, kurul ikinci başkanı 3.6, kurul üyeleri 3.5 milyar lira, * Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurumu: Başkan 4.1, üyeleri 4 milyar 48 milyon lira * Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK): Başkan ve üyeler 2.7 milyar lira.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT