BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özürlünün SSK primi devletten

Özürlünün SSK primi devletten

Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek oranların üzerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam eden, 50’den az işçi çalıştırmasına rağmen bu tür işçi çalıştıran ve çalışma gücünü yüzde 80’den fazla kaybetmiş özürlü istihdam eden işverenlerin bu işçiler için ödediği SSK priminin yüzde 50’si, Hazine tarafından karşılanacak.ANKARA - Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek oranların üzerinde özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam eden, 50’den az işçi çalıştırmasına rağmen bu tür işçi çalıştıran ve çalışma gücünü yüzde 80’den fazla kaybetmiş özürlü istihdam eden işverenlerin bu işçiler için ödediği SSK priminin yüzde 50’si, Hazine tarafından karşılanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, 50 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran işverenler, her yılın ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile terör mağduru işçiyi; meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştıracak. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde 6 olacak. Ancak, özürlüler için belirlenecek oran, toplam oranın yarısından az olamayacak. Kamuya %4 kontenjan Bakanlar Kurulu bu yıl, kamu sektörü için yüzde 4 özürlü, yüzde 2 eski hükümlü, yüzde 0.5 terör mağduru, özel sektör için yüzde 3 özürlü, yüzde 1 eski hükümlü, yüzde 1 terör mağduru, kalan yüzde 1’i de işverenin tercihi doğrultusunda özürlü veya eski hükümlü olarak belirlemişti. Özel sektör işverenlerinin tercihine bırakılan yüzde 1’lik oranı Bakanlar Kurulu kararının yayımlandığı 19 Mart 2004 tarihinden itibaren 15 gün içinde bildirmeyen işverenler için bu oran, Türkiye İş Kurumu il veya şube müdürlüğü tarafından belirlenecek. Söz konusu şartlara göre eleman istihdam eden işverenin SSK Kanunu’na göre ödemesi gereken sosyal sigorta pirimi hisselerinin yüzde 50’si Hazine tarafından ödenecek. İşverenlerin bu haktan yararlanabilmeleri için, bulundukları yerdeki Türkiye İş Kurumu il veya şube müdürlüğüne müracaat ederek bu durumlarını belgelendirmeleri ve en geç üçer aylık dönemler halinde kurumdan aldıkları belgeyi, SSK müdürlüklerine vermeleri gerekiyor. İşverenler, bu teşviklerden kurumdan aldıkları belgelerle SSK’ya müracaat tarihleri itibariyle yararlanabilecekler. Eski hükümlü nasıl çalışacak? Tebliğe göre, eski hükümlülerin, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm işyerlerinde istihdam edilmeleri esas olacak. Bununla birlikte, kamu güvenliği ile ilgili hizmet üreten işyerleri ile ilk ve ortaöğretim kurum ve yurtlarından hangilerinde eski hükümlü çalıştırılamayacağı, işyerlerinin hizmet alanına göre, adalet, milli savunma, içişleri, milli eğitim bakanlıklarının görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca resen veya işyerinin başvurusu üzerine tespit edilecek. Buna göre, ilk ve ortaöğretim kurum ve yurtlarında eski hükümlü çalıştırılıp çalıştırılamayacağı, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca resen veya bu kapsama giren işyerlerinin başvurusuna binaen bugünden itibaren üç ay içinde belirlenecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT