BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > "Kıbrıs Fâtihi" Lala Mustafa Paşa

"Kıbrıs Fâtihi" Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa; Osmanlı Devletinin en ihtişamlı devirlerinde, devlete yüksek kademelerde hizmet etme imkânı bulan mümtaz bir şahsiyettir... İlk büyük başarısını Kıbrıs Serdârlığında gösterdiğinden, "Kıbrıs Fâtihi" diye tanındı...15 Mayıs 1570'de Kıbrıs'ın fethi ile görevlendirilen Lala Mustafa Paşa, 1570 Mayıs'ında adaya asker çıkardı. Önce Lefkoşa ve sonra Magosa'da yaptığı şiddetli çarpışmalar ve muhâsaradan sonra bir yıl içinde kaleyi fethetti. Anadolu Türklerini yerleştirip idârî teşkilâtı kurduktan sonra, 15 Eylül 1571'de adadan ayrıldı ve büyük karşılama merâsimi, gürleyen top sesleri arasında İstanbul'a geldi. İran Serdârı tâyin edildi 1578 yılında İran orduları tarafından ülkeleri istilâ edilen sünnî Dağıstan, Şirvan ve Gürcistan Beylerinin ağır İran tazyikleri karşısında Osmanlı Devletinden yardım istemeleri ve İran kuvvetlerinin Irak'ta Osmanlı topraklarına tecâvüz ederek 29 Mayıs 1555 Amasya Antlaşmasını bozmaları üzerine İran'a karşı harbe karar verildi. Dîvân-ı Hümâyûnda yapılan toplantı sonunda tecrübeli vezîr Lala Mustafa Paşa, İran Serdârı tâyin edildi. İran'a büyük darbeler vurarak Kuzey Azerbaycan, Kafkasya ve Dağıstan'ı fethetti. 30 Eylül 1579'da Sokullu Mehmed Paşanın şehid edilmesi üzerine ikinci vezirliğe yükseltilip İstanbul'a çağırıldı. İstanbul'a dönmesinden bir müddet sonra Sadrâzam Ahmed Paşa vefât edince vekîl-i saltanat unvânıyla sadrâzam oldu. Bu görevdeyken 7 Ağustos 1580' de vefât etti. Eyübsultan'da vefâtından bir müddet önce hazırlattığı mezarına defnedildi... Yavuz Sultan Selim, Kânûnî Sultan Süleymân, İkinci Selim ve Üçüncü Murâd Han devirlerinde Osmanlı Devletine hizmet eden Lala Mustafa Paşa, büyük bir kumandan, iyi bir devlet adamıydı. Osmanlı Devletinin en ihtişamlı devirlerinde, devlete yüksek kademelerde hizmet etme imkânını bulması, zekî ve iyi bir idâreci olduğunun en açık delîlidir. İlk büyük başarısını Kıbrıs Serdârlığında gösterdiğinden, "Kıbrıs Fâtihi" diye tanındı. İran Serdârlığında da büyük muvaffakiyetler sağladı. Hayırsever bir Sadrazamdı Lala Mustafa Paşanın idâredeki hizmetleri kadar önemli olan diğer bir hizmeti de, Osmanlı Devletinin birçok yerini inanılmaz derecede, âbide ve hayır eserleriyle donatmasıdır. Başta Kıbrıs ve Kafkasya fetihlerindeki ganîmet hissesi olmak üzere, elde ettiği büyük servetini câmi, bedesten, kervansaray, han-hamam, tekke ve imâretlere harcamıştır..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT